بررسی انفرادی عملکرد نمایندگان تهران(17)فدایی

اشاره به سخنرانی رهبری در مورد شاخص های اصلی انقلاب مثل عدالتخواهی،استکبارستیزی،گرایش به طبقات محروم و …

هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنیم

این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست

حسین فدایی در 350 جلسه مجلس هشتم با4 غیبت و حدود 446 دقیقه تاخیر،2 نطق پیش از دستور داشتند و هیچ سوالی از وزراء در این جلسات نداشتند.

 • نطق1
 • اشاره به جملاتی از امام در مورد انحراف بازرگان و بنی صدر و مبارزه امام با لیبرال ها و انحراف
 • اشاره به منطق غلط جناح بندی چپ و راست در ابتدای انقلاب و مخالفت امام و رهبری برآن و اینکه باعث استهلاک نیروهای انقلاب می شد
 • پشت پرده این خط کشی ها انحراف و افراطی وجود دارد که کانون فتنه است که اختلاف بین نیروهای انقلاب می اندازد
 • اشاره به کانون قدرت و ورود آنها با شعار” هدف وسیله را توجیه می کند”. هدف آنها قدرت طلبی و موج سوارن ماهری هستند
 • موضع ما نسبت به جریان انحراف مستمر است نه کسانی که غفلت می کنند و از روی اشتباه در این جریان وارد شدند
 • در این جریان انحرافی و فتنه گر اعضای باند مهدی هاشمی،حلقه کیان،مشارکت،سکولارها و مجاهدین و … بودند
 • طراحی پروژه “عالیجناب سرخ‌پوش و خاکستری” که باعث کنارگیری هاشمی از مجلس ششم شد برعهده این جریان بود
 • همواره پیاده نظام استکبار بودند و از اقدامات براندازانه همچون کنفرانس برلین و 78 و … حمایت کردند
 • طرحهای براندازی نرم،حاکمیت دوگانه ، نهادهای انتخابی و انتصابی،تحصن های دسته جمعی و.. از شگردهای این جریان است
 • ادعای تقابل گفتمان اصولگرای با آزادی،منحرف کردن ذهن مسئولان از مسائل اساسی کشور،تخریب نهادهای انقلابی
 • سه کانون قدرت و ثروت و رسانه را برای القای وضعیت بحرانی و نا کارآمدی مدیریت اجرایی جمع کرده است
 • اشاره به تدبیر و بصیرت رهبری در شناخت فتنه و جدا نبودن گفتمان اصولگرایی و گفتمان ملت ایران.در دل گفتمان اصولگرایی اصلاح طلبی وجود دارد البته اصلاح طلبی نه از جنس خودباختگی در برابر غرب بلکه اصلاح طلبی واقعی
 • اشاره به تفاوت گفتمان اصلاح طلبی و اصول گرایی و مشکلاتی که برای کشور بوجود آوردند
 • اشاره به مدل اقصادی کوپن محور و جایگزینی آن توسط اقتصاد عدالت محور
 • مقایسه ی شرایط فعلی با شرایط بعد از انقلاب تا به امروز از لحاظ اقتصاد و فضای بین المللی و اجتماعی و امنیت و ….

ü     با 112 رای به عضویت در هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی در آمدند