بررسی مجلس اصولگرایان و اصلاح‌طلبان

خانم فروز رجایی‌فر در قالب مقایسه دو مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی و عملکرد هر کدام از طیف‌های سیاسی اکثریت مجلس مذکور به آسیب‌شناسی مجلس شورای اسلامی و نیز آسیب‌شناسی فعالیت نمایندگان آن خواهند پرداخت

در ادامه سلسله جلسات هفتگی جنبش عدالتخواه دانشجویی، خانم فروز رجایی‌فر در قالب مقایسه دو مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی و عملکرد هر کدام از طیف‌های سیاسی اکثریت مجلس مذکور به آسیب‌شناسی مجلس شورای اسلامی و نیز آسیب‌شناسی فعالیت نمایندگان آن خواهند پرداخت.

این جلسه که ساعت 18 دوشنبه 18 اردیبهشت ماه در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار خواهد شد به بررسی محورهای زیر با استفاده از نمودارهای آماری و سایر روشهای علمی خواهد پرداخت:

 – بررسی طبقاتی، منزلتی، تحصیلی و ویژگی‌های شخصی و رابطه قدرت و ثروت در مجلس‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب

– بررسی موضوع دغدغه‌های نمایندگان مجلسین در غالب طرح‌ها و …

– بررسی آماری نتایج و عملکردهای دو مجلس از دیدگاه آمار

مکان: خیابان انقلاب، چهارراه کالج، جنب پاتوق کتاب، پلاک 713 ، سالن کوثر
زمان: دوشنبه 18 اردیبهشت ساعت 18

ضمنا حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.