جوی اقتصاد کشاورزی به زمین همسایه میریزد

وبلاگ میانه رو – در همه مشکلات جاریه مملکتی به دنبال نقش مسولین خدوم در حل و فصل بحران‌ها و مصائب بارآمده بر مردم می گشتم.در این میانه نکته ای یافت شد که حائز اهمیت است مبنی بر این که این قشر کاملا خنثی و در مواردی عامل مصیبت اند و نه عامل علاج. تا […]

وبلاگ میانه رو – در همه مشکلات جاریه مملکتی به دنبال نقش مسولین خدوم در حل و فصل بحران‌ها و مصائب بارآمده بر مردم می گشتم.در این میانه نکته ای یافت شد که حائز اهمیت است مبنی بر این که این قشر کاملا خنثی و در مواردی عامل مصیبت اند و نه عامل علاج.

تا ذهن خواننده به پیش داوری نیافتاده مصداقی عینی بر این فرضیه گذر اندازیم.

در همین کهنوج ما(استان کرمان) هر ساله خیار کشت می شود با هزینه های گزاف تا آنجا که مهندسین تحصیل کرده در یادداشتی ذکرشان بر این رفت که هر کیلو خیار 350 تومان ایرانی هزینه کشت می افتد. اما جای بهت دارد که چرا کشاورزان طی سه ماهه اخیر هر کیلو خیار را 150 تومان فروخته و نکته حیران چرا این کشاورزان هنوز زنده اند؟!

رجعتی داشته باشیم به عامل دوم یعنی مسولین

هرگاه برای چاره‌جویی به این عامل(مسولین)نزول پیدا می کنیم پاسخی ثابت دارند. «بازار تره بار است دیگر، طبیعی است.»

اما فرض براین پس نقش مسولین در این میانه بر چیست که ماهانه حقوق گرفته و خوی اشرافیشان باد می کند.

سزاست که همه امراء، وزرا و سرتیپ‌های دخیل در امر اقتصاد از این مناصب خروج کنند جز یک نفر تا سالانه هی تکرار کند «بازار تره بار است دیگر، طبیعی است.»

و در پی این تفکر به این نتیجه نائل گشتیم که در ساختار نوین اقتصادی ما جوی اقتصاد خیار به طرف زمین همسایه یا همان مسولین خدوم کج است.و داستان تکراری، تکرار می شود به صورتی که کشاورز می کارد مسوول ماهانه می خورد، کشاورز می کارد مسوول ماهانه می خورد و این جمله نقطه ندارد چون رنجش پایان ندارد

درحالی که صدایی در گوشم پیچ می خورد«بازار تره بار است دیگر، طبیعی است»،  باز متحیرم این کشاورزان چگونه زنده اند؟!