رئیس جمهور مایل است که در قدرت باقی بماند

بر اساس رفتارهای رئیس جمهور در یک سال گذشته حدس بزنیم که وی مایل است که در قدرت باقی بماند یا خود یا کسانی که تفکر وی را دارند اما اینکه گزینه او چه کسی است، قابل حدس زدن نیست

محمد صادق کوشکی با بیان اینکه این روزها بازار تحلیلها و گمانه زنیها در خصوص سناریوهای مختلف جریانهای سیاسی برای انتخابات داغ است، گفت: جابجایی های اخیر در دولت سمت و سوی تحلیلها را به سوی گزینه ها و سناریوهای احتمالی دولت برای انتخابات سوق داده است.

وی معتقد است که نمی توان به راحتی سناریوی دولت را برای انتخابات آتی حدس زد، چرا که این دولت غیر قابل پیش بینی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بیان داشت: آنچه معطوف به انتخابات است در بین مردم در جامعه محسوس نیست و بیشتر تحرکات انتخاباتی در بین جریانات سیاسی حول انتخابات دیده می شود. مردم خیلی در این فضا نیستند، البته طبیعی هم نیست که الان جامعه برای انتخابات ملتهب بشود، فعلا جریانات سیاسی که دغدغه سیاسی دارند به دنبال انتخابات هستند.

وی در مورد اینکه دولتیها با چه استراتژی یا سناریویی وارد انتخابات می شوند؟ بیان داشت: اینکه گزینه مطلوب دولتی ها کیست، باید از خودشان پرسید یعنی از شخص رئیس جمهور باید پرسید هر کس هم بگوید گزینه رئیس جمهور برای انتخابات فلانی است، شاید نوعی غیب گویی باشد ولی می توانیم بر اساس رفتارهای رئیس جمهور در یک سال گذشته حدس بزنیم که وی مایل است که در قدرت باقی بماند یا خود یا کسانی که تفکر وی را دارند اما اینکه گزینه او چه کسی است، قابل حدس زدن نیست، رویه ای که احمدی نژاد داشته خیلی رویه دقیق و مشخصی نبوده که حالا بر اساس آن پیش بینی کرد چه کسی می تواند گزینه او باشد هر کسی می تواند گزینه احمدی نژاد باشد.

کوشکی اظهار داشت: در معارف دینی این گونه گفته اند که کسانی که بدون تزکیه وارد قدرت می شوند، عاشق قدرت می شوند و دل کندن از آن برایشان سخت است، اما کسانی که با تزکیه آمده اند هر لحظه آمادگی جدایی از قدرت را دارند در سیاست ما هم به هر حال برخی افراد هستند که وارد قدرت می شوند و عاشق آن می شوند و هزار جور بهانه برای این عشق به قدرت می تراشند. اینکه چرا موفق نبودند به خاطر این است که هر کس ایده و توانایی دارد، ۸ سال معمولا زمان دارد که این ایده ها را مطرح کند و به نتیجه برساند کسی که ۸ سال برنامه هایش را مطرح می کند و به نتیجه نمی رسد، قاعدتا جامعه ترجیح می دهد که زمان و قدرت بیشتری در اختیار این ایده و طرز فکر قرار ندهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: شرکت در انتخابات هر چه عقلانی تر و به دور از فضای احساسی باشد نتیجه بهتری خواهد داشت.

وی تاکید کرد: طبق آمار مشارکت مردمی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ۳۳ سال گذشته، میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری تا ۸۰ درصد هم رسیده، اما این آمار در انتخابات مجلس بین ۵۰ تا ۶۰ درصد متغییر بوده است.

کوشکی گفت: اگر در زندگی، تکلیف مدار – تکلیفی که دین از انسان می خواهد-  باشیم، دین از ما می خواهد که امانت را به اهل آن بسپاریم و عدالت ایجاب می کند هر کسی در جایی قرار بگیرد که صلاحیت آن را دارد این که چه کسی، به دردِ چه کاری می خورد، باید با ارزشهای دینی، او را بسنجیم و تا وقتی که آن پایه معرفت دینی را پیدا نکنیم، همه چیزمان دچار تردید و ابهام می شود؛ از جمله در امر انتخابات.