می‌خواهند حقوق حداقلی کاگران را هم کاهش بدهند

این اصلاحیه بهانه لازم را به دست کارفرما می دهد که هر جور دلش خواست با کارگر رفتار کند و به اخراج آنها اقدام کند و این می تواند خطر آفرین باشد

کارگراندر ادامه مطالب بررسی و نقد لایحه اصلاح قانون کار موضع و نقدهای برخی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی پیرامون این لایحه را که قبل از این در نشریه خیزش نو شماره ۶۷ منعکس شده است را در ادامه خواهید دید.
لازم به ذکر است که هر چند بعد از این مصاحبه‌ها موادی بر لایحه اضافه گشته است اما مواردی که در این مصاحبه‌ به آن اشاره می‌شود دستخوش تغییر قرار نگرفته است.

دکتر داریوش قنبری(نماینده سابق مردم ایلام در مجلس)

*در مورد کلیات پیشنویس قانون کار نظرتان چیست؟

می خواهند حقوق حداقلی موجود کارگران را هم کاهش بدهند و در مجموع یک قانونی را می خواهند به تصویب مجلس برسانند که بر اساس آن حقوق بیشتری برای کارفرمایان در نظر گرفته بشود و این در شرایطی است که نیروی کار فراوانی در کشور وجود دارد و بحران بیکاری در کشور یک بحران جدی است و به خاطر این بحران بیکاری هم نهایتا ما شاهد استثمار کارگران و سوء استفاده از کار آنها توسط برخی سودجویان هستیم.

*واکنش مجلس به این پیش نویس چه باید باشد؟

-مجلس نباید زیر بار قانون یا مصوبه ای برود که در آن حقوق کارگران به خوبی لحاظ نشده است

*به نظر شما مشکل اصلی تولید قانون کار است؟

-یکی از مشکلاتی که وجود دارد عدم اجرای همین قانون کار فعلی است به جای اینکه بحث اصلاح قانون کار بشود باید همین قانون فعلی اجرا شود مگر قانون فعلی اجرا شده است که صحبت از اصلاح قانون کار می شود اصلاح در صورتی ضرورت پیدا می کند که در مقام اجرا نقایص این قانون موجود  مشخص شود ما تا به حال ندیده ایم دولت عزم جدی برای اجرای همین قانون کار فعلی داشته باشد.

در کل اجرا نشدن قانون کار فعلی باعث باز شدن دست کارفرمایان شده است و آنها هر طور که می خواهند به دلخواه خودشان و بدون توجه به موازین قانونی عقد قرارداد می کنند و نهایتا قراردادهای موقت کار تبدیل به یک معضل جدی شده است و قراردادهایی که بسته می شود حقوق کارگران را در سطح حداقلی تامین نمی کند.

*جدای از ایراداتی که شما ذکر کردید در ماده 4 پیش نویس، تعدیل نیرو قانونی و حق کارفرما تلقی می شود نظر شما در این مورد چیست؟

-بهانه لازم را به دست کارفرما می دهد که هر جور دلش خواست با کارگر رفتار کند و به اخراج آنها اقدام کند و این می تواند خطر آفرین باشد یعنی هر وقت کارفرما از کارگر ناراضی بود یا به نحوی نخواهد حقوق کارگر را پرداخت بکند و خودش را از زیر بار مسولیتی که در قبال کارگر دارد رها بکند بحث اصلاح ساختاری را مطرح می کند و این ایجاد خطر می کند.

*مدافعان این طرح می گویند این اصلاح باعث اشتغال زایی می شود نظر شما چیست؟

-در شرایطی که کارخانجات دولتی را با شرایط نه چندان مناسبی به بخش خصوصی واگذار می کنند و در کل نفع بخش خصوصی در این است که تعداد کارگران کاهش دهد تا سود اوری خودش را افزایش دهد در چنین شرایطی این اقدامات می تواند باعث بیکاری بیشتر در سطح کشور شود و بر خلاف آنچه برخی از طرفداران این اصلاح اعلام می کنند که اصلاح قانون کار باعث افزایش سطح اشتغال در کشور می شود به نظر می رسد برعکس این مطلب صدق می کند که در صورتی که این اصلاح -البته اصلاح از منظر کسانی که اصلاح می کنند و به عقیده بنده تخریب قانون کار فعلی – انجام شود همین تعداد نیروی کار موجود در کشور هم اکثرا کار خود را از دست خواهند داد و بیکار می شوند و این بحران بیکاری عجیب تری را بوجود خواهد آورد.

*با این اوصاف پیش نویس قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح خواهد شد؟

-در کمیسیون اقتصادی با توجه به انگیزه ای که نمایندگان در حمایت از کارگران دارند به احتمال بسیار زیاد اینگونه مصوبات را نتواننند تصویب بکنند و قطعا زیر بار نخواهند رفت و اگر واقعا چنین مصوباتی تصویب بشود بر خلاف فلسفه شکل گیری کمیسیون اجتماعی خواهد بود که فلسفه وجودی این کمیسیون دفاع از حقوق کارگران است نه اینکه به نحوی زیر بار مصوباتی برود که حقوق کارگران را تضییع بکند.

  • نقدهای وارد بر لایحه اصلاح قانون کار/۱
  • نقد اصلاحیه قانون کار در بند ۷
  • مشکل اصلی تولید، قانون کار نیست
  • تأسی به سیاست‌های سرمایه‌داری و حذف منافع کارگران