رفتن به بالا

نگاهی به برچسب های نچسب طلبه سیرجانی

علیرضا جهانشاهی، معروف به طلبه سیرجانی. اسمی که سالهاست در دهان دلدادگان به انقلاب زمزمه می شود. کسی که بیش از چهار ماه است بدون هیچ دادگاهی در حبس به سر می برد و امروز که این مطلب نگاشته می شود، هشتمین روز اعتصاب غذای خود را می گذراند بدون اینکه کوچکترین گزارشی از وضع حالش منتشر شود. در سکوت کامل خبری و رسانه ای.

برخی فکر کرده اند از ستار بهشتی تا طلبه سیرجانی راهی نیست. فکر می کنند که چون در برابر آن فاجعه ای که در زندان رقم خورد و جامعه را به سکوت تشویق کردند، در ماجرای جهانشاهی نیز نیروهای حزب الله سکوت خواهند کرد. تصور کرده اند که همانطور که به یک وبلاگ نویس ساده اتهام اقدام علیه امنیت ملی چسسباندند تا کسی در قبالش جیک نزند، می شود همان اتهام را به جهانشاهی هم بست و با این اتهام توخالی بزرگ، دلها و اذهان را از او متفرق کرد.

بهانه شان این بود که ستار بهشتی در وبلاگش علیه نظام مطلب نوشته، امّا باید پرسید برای اطلاق این اتهام عجیب و باور نکردنی به علیرضا جهانشاهی چه استدلالی قرار است جفت و جور شود؟ به راستی با آنانی که با طلبه سیرجانی زندگی کردند، نفس کشیدند، اشک ریختند و خندیدند، چگونه می شود فهماند که علیرضا جهانشاهی، همان طلبه ای که همه هم و غمّش اعتلای انقلاب و رهبر معظمش بوده، علیه امنت ملی کشور دست به اقدام زده؟

به راستی چه کسی از جریان مومن به اسلام و دلباخته به نظام باورش می شود که علیرضاجهانشاهی و مهدی هاشمی و ستار بهشتی در یک ردیف قرار دارند؟

چه کسی باورش می شود علیرضاجهانشاهی اتهامش همان اتهام سران فتنه است. انجام راهپیمایی و تجمع غیرقانونی. به راستی کدام وجدان اگاهی چنین اتهامات ناچسبی را باورش می شود؟

هم اکنون چشم و دل تمام امت حزب الله، جامعه دانشجویی کشور و حوزه های علمیه با تمام ناباوری مشغول تماشای اعمال دادگاه ویژه با روحانی مظلومی ایست که مطالبه ای جز مبارزه با فساد و برپایی عدالت ندارد. در حالی که روحانیون فتنه گری که در ماجرای سال 88 آزادانه می گردند و اعمال گذشتشان را پیگیری می کنند.

تمام چشم ها این تبعیضات را می بیند، دلها آنها را ثبت می کند، ذهن ها به خاطر می سپرد و وجدانها پیرامون آن به قضاوت تاریخی می نشینند. می بینند که دادگاه ویژه روحانیت چه رفتار دوگانه ای را در قبال مخاطبینش پیشه کرده  و چه رفتار عجیب و غریبی را برای در هم شکست مقاومت عدالتخواهان تدارک دیده است.

کاش این آقایان و آن نهادهای خاص می فهمیدند برای جریان حزب الله، از سیرجانی تا ستاربهشتی هزاران سال فاصله است. کاش می فهمیدید با این اتهامات نمی شود کسی را از دل ها بیرون راند، نمی شود جریانی را خفه کرد، نمی شود وجدانها را به نفهمی وادار کرد و چشم ها را به ندیدن وادار نمود.

کاش می فهمیدند هفتاد ملیون چشم و دل اعمال آنها را می بینند و قضاوت می کنند …. کاش می فهمیدند تاریخ و آیندگان در موردشان چه قضاوتی خواهند کرد.

ارسال دیدگاه