پرونده::نقد و بررسی فیلمهای جشنواره فیلم فجر

در جشنواره فیلم فجر امسال و در بخش “تجلی اراده ملی” گروهی از دانشجویان عدالتخواه در کنار افراد دیگر از برخی جمعهای دیگر در اقدام به مشاهده و داوری فیلم‌ها از منظور شاخص‌های مورد نظر خود خواهد کرد.

در جشنواره فیلم فجر امسال و در بخش “تجلی اراده ملی” گروهی از دانشجویان عدالتخواه در کنار افراد دیگر از برخی جمعهای دیگر در  اقدام به مشاهده و داوری فیلم‌ها از منظور شاخص‌های مورد نظر خود خواهد کرد.جشنواره فیلم فجرنقدهای محتوایی و قالبی به فیلم‌های به نمایش در آمده در جشنواره را به مرور می‌توانید در عدالتخواهی مطالعه کنید.همچنین لینک اخرین نوشته ها در این موضوع در زیر به روز می‌شود:

[posts-by-tag tags = “جشنواره فیلم فجر” number = “100”]