هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی

هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه هاي سراسر کشور با هدف ترویج و ارج نهادن به آثار مکتوب دانشجویان سراسر کشور در زمینه‌هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنري، علمی و … در بخش‌هاي مسابقه نشریات، آثار و بخش ویژه برگزار می‌شود. این جشنواره  با حضور نشریات دانشجویی دانشگاه هاي سراسر کشور در نیمه اول اردیبهشت 1392 در […]

هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه هاي سراسر کشور با هدف ترویج و ارج نهادن به آثار مکتوب دانشجویان سراسر کشور در زمینه‌هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنري، علمی و … در بخش‌هاي مسابقه نشریات، آثار و بخش ویژه برگزار می‌شود.

این جشنواره  با حضور نشریات دانشجویی دانشگاه هاي سراسر کشور در نیمه اول اردیبهشت 1392 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد و همزمان با برگزاري جشنواره، نمایشگاه نشریات دانشجویی کشور و نشست مدیران مسئول نشریات دانشجویی نیز برگزار خواهد گردید.

بخش‌های جشنواره

آثار

خبر
گزارش
مصاحبه
سرمقاله و یادداشت
مقاله سیاسی
مقاله فرهنگی – اجتماعی
مقاله ادبی – هنری
مقاله عقیدتی – دینی
مقاله صنفی
متن ادبی ( قطعه ادبی، شعر، داستان )
طنز
طرح و کاریکاتور
گرافیک و صفحه آرایی
طرح روی جلد
عکس

نشریات

خبری صنفی
سیاسی
فرهنگی اجتماعی
هنری ادبی
طنز و کاریکاتور
عقیدتی دینی
علمی – تخصصی ( علوم انسانی)
علمی – تخصصی ( فنی مهندسی)
علمی – تخصصی ( علوم تجربی)
علمی – تخصصی ( علوم پایه)
علمی – تخصصی ( هنر)

بخش ویژه

اقتصاد مقاومتی
کار و سرمایه ایرانی
بیداری اسلامی
کرسی‌های آزاد اندیشی و آزاد فکری

زمان و مکان برگزاری جشنواره

نیمه اول اردیبهشت 1392 – تهران – دانشگاه علامه طباطبایی