مجموعه شعارهای مردمی برای ۲۲ بهمن ۹۱

اولین مجموعه شعارهای ۲۲ بهمن ۹۱ در سایت مطالبه منتشر شد. برخی از این شعارها در زیر آمده است: * راه ما استقامته/ زبون بازی خیانته * فتنه گر بی تربیت / می ترسه از مقاومت * خون شهیدان بر زمین جاری است / مذاکره با آمریکا خواری است * حتی اگر که تحریم، چندین […]

اولین مجموعه شعارهای ۲۲ بهمن ۹۱ در سایت مطالبه منتشر شد. برخی از این شعارها در زیر آمده است:

* راه ما استقامته/ زبون بازی خیانته

* فتنه گر بی تربیت / می ترسه از مقاومت

* خون شهیدان بر زمین جاری است / مذاکره با آمریکا خواری است

* حتی اگر که تحریم، چندین برابر گردد / هیهات ملت ما، از راه خود بر گردد

* سازشِ با اوباما / خیانت به عاشورا

* مصالحه با شیطان / خیانت است به قرآن

* توافق با شیطان / خیانت است به قرآن

* تحمیل گر مصالحه / زیر پای مردم لهه

* تنها ره سعادت / وحدت و استقامت

* اوباما ما رو یادت باشه / حواست به پهپادت باشه

* اوباما، حیا کن / برو خونتون لالا کن

* صل علی محمد / اشک اسرائیل در آمد

* صل علی محمد / اشک آمریکا در آمد

* سازشگر، حیا کن / انتخاباتو رها کن

* گم کرده دو تا پهپاد/ می گه انتخابات آزاد

* انرژی هسته ای حق مسلم ماست / بفرست بازم اوباما، دو تا پهپاد کم ماست

* اوباما، سازشگر / پیوندتان مبارک

* ما ملت دلاوریم / پیرو امر رهبریم