رفتن به بالا

شماره29 هفته نامه خروش (ویژه نامه هفته وحدت) + فایل pdf

شماره 29 هفته نامه دانشجویی خروش (ارگان مجمع دانشجویان عدالت خواه شیراز)
ویژه نامه هفته وحدت منتشر شد.

شما می توانید فایل pdfنشریه را از لیک زیر دانلود کنید.

نشریه خروش شماره 29