از انقلاب اسلامي تا جمهوري اسلامي

انقلاب اسلامی یک استخر پر از آب است و جمهوری اسلامی یک لیوان از این آب! لذا نباید همت پایین داشت و به این لیوان قناعت کرد که متاسفانه برخی ناآگاهانه و يا آگاهانه، ما را در این دام می اندازند و انتظارات را تقلیل میدهند.

35 سال پیش در چنین روزهایی بزرگترین حادثه قرن بیستم رخ داد و امروز بر خوان نعمت گسترده آن نشسته ایم . برخی سعی دارند این رویداد بزرگ را کوچک و سطحی نشان دهند و مانند ختم و سالمرگ بستگانشان، با صلوات و بستنی قضیه را در چند روز محدود به پایان ببرند و در نهایت آرمانهای خمینی کبیر و شهدای قدسی انقلاب اسلامی را محترمانه دفن كنند.

شناخت انقلاب اسلامی باید مانند هر شناخت علمی دیگر وسیع، عمیق و دقیق باشد. انقلاب اسلامی به طور مجمل عبارت است از ”دگرگونی بنیادی افکار و رفتار انسان و جامعه به صورت سریع توام با خشونت و خونریزی برای حاکم کردن عقاید و احکام الهی؛ جهت محقق کردن انسان و جامعه طراز اسلامی و نهایتا نیل به کمال مطلوب و قرب الی الله”. ماهیت انقلاب از دگرگونی بنیادی در افکار و رفتار انسان و جامعه ایرانی [و البته جهانی] خبر می داد. البته باید دانست هر تغییری انقلاب نیست [اصلاح یعنی دگرگون کردن سطحی و شاخ و برگ را زدودن و روببنا را بر هم ریختن] و انقلاب تغییر بنیادی و سریع است که ریشه های نادیدنی اش در دراز مدت شکل می گیرد اما بروز و ظهورش با سرعت اتفاق می افتد.

اگر خمینی عزیز بر میراث چند صد ساله علما و زعمای شیعه نشست و این تغییر الهی را سامان داد، امام عصر(عج) بر میراث تمام انبیاء و اوصیا و مومنان تاریخ خواهد نشست و حکومت جهانی الهی را تشکیل می دهد و بدینسان ارض و دستاوردهای انسان در همه اعصار به میراث ولی عصر و مستضعفانی که گرد اویند، خواهد رسید.

انقلاب اسلامی از نوع بازگشت به خویشتن و احیاگری است. زیرا احکام و عقاید اسلامی سابقه 1400 ساله داشته اما در حال محو و غیر رسمی شدن بود و انقلاب اسلامی آن را احیا و مجددا حاکم نمود. چون جمهور مردم ایران میل به اصالت و براندازی آن نظام التقاطی باستان گرا – غربی منحط داشت، بنابراین جمهوریت در کنار اسلامیت [قید اسلامیت به انقلاب، جدا از مکتبی بودن محتوای ادعای انقلابیون ، نقشی است که خداوند در آن دارد و از دید آموزه های کلامی ، فقهی و عرفانی ، خداوند علت غایی و نهایی همه موجودات و پدیده هاست] از علل اصلی و اولای انقلاب اسلامی در ایران بوده است.

اگر نقش آفرینی جمهور ملت ایران در تحولات اجتماعی و انقلابی را ملاک قرار دهیم، ریشه های تاریخی و سابقه انقلاب 57 را در بستر 1400 ساله می توان به 3 دوره تقسیم کرد: 1 – از انقلاب صدر اسلام تا انقلاب مشروطیت (تاریخ سیاسی حیات ائمه اطهار باید پررنگ تر دیده شود) 2 – از انقلاب مشروطیت تا قیام 15 خرداد 3 – از قیام 15 خرداد 42 تا انقلاب اسلامی 57 . مهم ترین و اصلی ترین اهداف انقلاب، ساختن انسان و جامعه اسلامی بر اساس عقاید و احکام اسلامی است و ساختن انسان اسلامی که افکار و رفتارش اسلامی است در دستور اول کار است و این انسان اسلامی شالوده و سنگ بنا و شرط لازم برای تاسیس جامعه اسلامی است (نیروی کارآمد متعهد ) و پس از آن باید به فکر بود تا اقتصاد، سیاست و فرهنگ نیز اسلامی شود.

در این چارچوب و تعریف از انقلاب، شهادت و شعار (( جنگ جنگ تا پیروزی )) و فتح سنگر به سنگر وادی های طاغوت زده، کمال و سعادت است؛ سفره و مائده آسمانی است که خود مقصد است و متاسفانه برخی ظاهر این خون ها را دیدند و پشتشان لرزید و مانند بنی اسرائیل تقاضای سبزی و سیر و خیار و سیر و عدس کردند! و از ”من و السلوی” دست کشیدند و مصداق آیه شریفه 61 سوره بقره گردیدند. خمینی کبیر نیز چون چنین دید فرمان ”اهبطوا“ داد و جام زهر را سر کشید و چندی بعد از میان ما رفت . قرار بود انقلاب کنیم تا نهایتا به کمال برسیم اما غافل از اینکه کوره گداخته جنگ و مبارزه با طاغوت، جوان عصر سینما و کاباره و الواتی را به جایی رساند که مقام ”شهادت” مقدمه آن بود و این خود بزرگترین کمال است! دریغ و درد از نافهمی ها و جُبن و کوچکی برخی رجال حزب قاعدین که مجاهده را کوچک انگاشتند و خداوند اکنون هرروز در چشم مردم کوچک ترشان می گرداند.

اهداف انقلاب اسلامی از نظر زمانی ، کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بود که دگرگونی و براندازی شاه هدف فوری و استقرار و استمرار جمهوری اسلامی از جمله اهداف بلند مدت آن بوده است.
از بعد مکانی ایران کوتاه مدت و مبارزه با استکبار جهانی بلند مدت است و… آنهایی که جنگ را نخواستند و ترس خود را تبلیغ می کردند، خود را از خوان و نعمت محروم ساختند؛ ”قالوا سمعنا و عصینا” گفتند و منافقانه در پوستین تدین و انقلابی گری نفوذ نموده و به جویدن ریشه های انقلاب مشغولند.

انقلاب اسلامی یک مفهوم متعالی بزرگ و جمهوری اسلامی اولین سکوی تعبیه شده برای حرکت و پرتاب به سوی آن بوده است. حزب الله لبنان و مقاومت فلسطین، دومین و سومین سکوهای آن هستند و هسته های مقاومت در تمام دنیای اسلام و در مرحله بعد جهان که در حال شکل گیری است سایر کمپ های استقرار این تفکر است. انقلاب اسلامی یک استخر پر از آب است و جمهوری اسلامی یک لیوان از این آب! لذا نباید همت پایین داشت و به این لیوان قناعت کرد که متاسفانه برخی ناآگاهانه و يا آگاهانه، ما را در این دام می اندازند و انتظارات را تقلیل میدهند.

این سالگردها برای تلنگر به این موضوع است و نباید جشن و پایکوبی و ولخرجی، تنها نتیجه 35 امین سالگرد انقلاب باشد . آرمان انقلاب ها تاکنون یا آزادی بوده یا عدالت و یا جامعه بی طبقه؛ آرمان اسلام بالاتر از تکامل (جهت دادن به استعداد های تکامل یافته) رشد و هدایت است و هر اسلامی که حتی تا حد تکامل آرمان داشته باشد، ارتجاع و اسلام آمریکایی است! اسلام جهت نامحدود را برای انسان نامحدود از جانب پروردگار مطلق مطرح می کند و ایستایی ندارد و مفهوم ظلم را گسترش میدهد و آن را تا به ظلم به نفس خود می رساند و لذا باید گفت:
اسلام آقایانی که آرمانشان متوقف شده و دیگر خواسته ای برای مطرح کردن ندارند و از توبره می خورند، اسلام آمریکایی و مرتجعین است و لذا مطرود است و آن را منهزم خواهیم کرد. ان شاء الله