پاسخگوي سوءمديريت هاي سرنوشت ساز در جريان آزمون كارشناسي ارشد كيست؟

در پی نامه جنبش عدالتخواه به رییس سازمان سنجش، مبنی بر برخی اقدامات نسنجیده در روند آزمون کارشناسی ارشد، به دلیل عدم دریافت پاسخهای لازم و ارتباط بخشی از موضوع به عملکرد هیئت وزیران، خواهشمند پاسخگویی حضرتعالی هستیم.

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر فرجی دانا

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام

در پی نامه مورخ 24بهمن جنبش عدالتخواه دانشجویی به رییس سازمان سنجش، مبنی بر برخی اقدامات نسنجیده در روند آزمون کارشناسی ارشد امسال، و برخورد ساده انگارانه آن سازمان با این مساله در مصاحبه ی مشاور آن سازمان با یکی از خبرگزاریها، به دلیل عدم دریافت پاسخهای لازم برای اکثر موارد مطرح شده و ارتباط بخشی از موضوع به عملکرد هیئت وزیران، خواهشمند پاسخگویی حضرتعالی هستیم.

بر طبق اطلاعات کسب شده توسط جنبش عالتخواه، مبلغی معادل 52 هزار و 500 تومان از داوطلبین متقاضی تغییر حوزه امتحانی و اصلاح کدرشته امتحانی، در باجه های رفع نقص استانی اخذ میشده که هیچگونه اطلاع رسانی از قبل در این باب توسط سازمان سنجش انجام نگرفته بود و بنا به اطلاعات مستقیم از چند باجه استانی، این مورد تا قبل از 22 بهمن (یعنی آخرین روز اصلاح اطلاعات پس از 11 روز) به باجه ها ابلاغ نشده و توسط باجه ها به اطلاع داوطلبین نرسیده است. بنابه گفته جناب توکلی، مشاور سازمان سنجش، دریافت مبلغ ذکرشده، مصوبه جلسه 2 مهر هیئت وزیران بوده است.

خواهشمندیم پاسخگویی و رسیدگی به موارد ذیل در رابطه با عملکرد هیئت وزیران، وزارت علوم و سازمان سنجش انجام و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

1- در حالی که کل هزینه لازم ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، 17 هزار و 800 تومان است، دریافت چنین هزینه ای چه توجیهی دارد؟ اگر حتی هزینه های لازم برای انجام دوباره امور مربوط به داوطلبین مذکور مطرح باشد، باز هم توجیه گر هزینه هنگفت ذکر شده از داوطلبین متقاضی نیست. مگر نه اینکه وظیفه وجودی سازمان سنجش به عنوان نهاد دولتی زیرمجموعه وزارت علوم، ارائه خدمات به داوطلبین است و طبعاً تفاوتهایی بین این سازمان و موسسات پول درآور به هر بها و بهانه ای وجود دارد.

2- در حالی که مصوبه هیئت وزیران مربوط به مهرماه می باشد، آیا سازمان سنجش نمیتوانست در هفته های قبل از آزمون، طی اطلاعیه ای این موضوع را به اطلاع داوطلبیان برساند تا تغییرات مذکور از جمله اصلاح کدرشته، به روزهای منتهی به آزمون نیفتد تا داوطلبان امکان پرداخت به موقع هزینه را داشته باشند، باعث تشویش داوطلبان در روزهای نزدیک آزمون نشود و همچنین طبیعتاً باعث کاهش هزینه های مالی چنین مواردی شود؟ حتی بسیاری از داوطلبان از امکان چنین امری که توسط هیئت وزیران مصوبه شده بود باخبر نبودند. جالب است که مشاور سازمان سنجش تازه بعد از نامه جنبش عدالتخواه و در انتهای روز دوم آزمون، به اطلاع رسانی این مصوبه هیئت وزیران به داوطلبان روی آورده است!

3- در حالی که تغییر تاریخ آزمون توسط سازمان سنجش، دلیل عدم امکان حضور بسیاری از داوطلبین در حوزه های ثبت نامی سابق و در نتیجه نیاز به تغییر حوزه بوده، کسب هزینه از داوطلبین مذکور چه منطقی دارد؟ آیا همانطور که هیئت وزیران و وزارت علوم چنین مصوبه ای را می گذارند و سازمان سنجش مجری مصوبه است، مسئولیت بررسی و تغییر مصوبه پس از تغییر تاریخ آزمون، با هیچیک از اینها نیست؟ پاسخگوی این سهل انگاری مدیریتی کیست؟

4- در حالی که حتی در روزهای اصلاح اطلاعات هم کوچکترین اطلاع رسانی توسط سازمان سنجش صورت نگرفته بود تا داوطلبین آمادگی آن را داشته باشند، در آخرین روز اصلاح اطلاعات و در آستانه برگزاری آزمون، دریافت چنین هزینه ای به باجه های رفق نقص اعلام شده و باجه ها به تماس با داوطلبین روی آورده اند، که باعث تشویش روانی داوطلبین و همچنین عدم امکان پرداخت هزینه در آن مدت محدود توسط برخی از داوطلبین و انصراف آنها از شرکت در آزمون شده است. براستی پاسخگوی این سوء مدیریت ها و بازی با سرنوشت داوطلبان کیست؟

باتشکر
جنبش عدالتخواه دانشجویی