رفتن به بالا

آدرس غلط!

این روز ها فضای سیاسی کشور را که رصد می کنم همه را درگیر آدرس غلط می بینم!

آدرس های غلط این روزها جامعه را به دنبال خود به بیراهه می کشنانند. آدرس های غلط، تحلیل های غلط تر! انگار همه عزم فراموشی دارند. تیترها را که مرور میکنم مطمئن تر می شوم. استیضاح وزیر علوم! «بهارستان» روی موج «پایداری»! «نه» مجلس به افراط! و…

خنده دار است. چقدر این هفته هوا داغ بود! و مطبوعات داغ تر. انگار همه می خواهند با دست خود چشم هایشان را بگیرند. و مسائل را جابجا به چشم مردم بکشانند. انگار دستی در غیب گوش ها را می گیرد، که مبادا از کرسنت و افتضاحات! وزیر اعظم سخنی به میان بیاید! انگار می خواهند «دانا»ی شان را فدای «اعظم» شان کنند! انگار مستر پرزیدنت هم بدش نمی آید! سری به اردبیل بزند.

اما این همه ی ماجرا نبود. «برنامه ی دولت برای خروج غیرتورمی! از رکود» را مهم تر از همه دو هفته ی پیش لابه لای خبرها یافته بودم! این هم شاهکاری ست برای خودش! در حدی که کف و سوت و تشویق مسئولین صندوق بین المللی پول (imf) را به دنبال داشته است. همان سیاستی که دکتر نیلی بزرگ در برنامه پایش به سان یک کلاس درس ارشدش در دانشگاه شریف، آنقدر ساده و روان! ارائه اش داد که هر بچه ی دبستانی هم می فهمدش!!! ولی نمی دانم تا چه حد این «اقتصاد کتابی» توانسته مشکلی از این مملکت حل کند؟! البته اگر نخواهیم افتضاح دهه ی 70 و دولت سازندگی را در اجرای این «اقتصاد کتابی»! دوباره به یاد بیاوریم.

گذشته از همه ی اینها تعجبم را اما برخی تشکل های «شبه تشکل!» عجیب بر می انگیزند که از یک سو آنچنان بر طبل مخالفت با دولت می کوبند که هر روز باید طبلی عوض کنند! و از سوی دیگر به دلیل آنچه رهبری نظام «تحلیل های روزنامه ای» می نامند، آن چنان کدگیر! می شوند که عقل سلیم یک دانشجوی انقلابی را کنار می گذارند و بازیچه ی «جنگ زرگری» اصولگرا و اصلاح طلب می شوند! 18 میلیارد دلار خسارت کرسنت را فراموش می کنند، مهم تر از آن درکی از «برنامه ی خروج غیرتورمی! از رکود» دولت ندارند و ایضا تحلیلی از این موضوع! اما بحث فتنه و دانشجوی ستاره دار و بورسیه های غیرقانونی که شروع می شود تا فردا صبح برایش روضه می خوانند. نکته ی خنده دارش این جاست که روضه شان هم غیر منطقی و کلی گویی ست!

می خواستم از درک ناصحیح تشکل ها از فضای سیاسی کشور، از تحلیل های سطحی و روزنامه ای، از بازیچه ی احزاب شدن ها، از عدم اصلی و فرعی کردن مسائل و… بگویم. بگویم که این روزها دلم خون است، اما یاد تمجیدهای قلیل! رهبر انقلاب از وضعیت امروز جنبش دانشجویی که می افتم، امیدم را باز می یابم. آنگاه به یاد امام عظیم الشانمان می افتم که روزگاری انقلاب جنبش دانشجویی را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول ذکر می کردند! برقی چشمانم را فرا می گیرد و ناگاه رد می شود. امیدم به آینده تثبیت می شود و…