بیانیه جنبش عدالتخواه پیرامون قتل کارگر دستفروش توسط مامورین شهرداری تهران

جنبش عدالتخواه دانشجویی از آقای قالیباف مطالبه جدی دارد که با عزل شهردار منطقه ای که این رویداد در آن رخ داده است و همچنین با تفقد از خانواده مرحوم چراغی(که تا به حال در انجام آن کوتاهی کرده اند) هر چه سریعتر مرهمی بر آلام جامعه و این خانواده زیان دیده بگذارند. ایشان نباید با این کم توجهی از سر این مسائل عبور کرده و آن را کم اهمیت تر از پست و منصبشان فرض بنمایند.

بسم رب المستضعفین

مقدس نیست جامعه ای که ضعیف بدون لکنت زبان نتواند حق خویش را از قوی بستاند. «پیامبر اکرم (ص)»

چند روزی است که خبری درآلود در فضای سیاسی و جنجال های خبری گم شده است. خبری که اهمیتش کمتر از حیثیت و آرمان های انقلاب اسلامی نبوده و نیست امّا بنا بر اینکه آتشی برای دیگ اهالی سیاست و قدرت و ثروت فراهم نمی کند از الویت های امروز جریانات و گروه های سیاسی، احزاب منفعت طلب اصلاح طلب و اصولگرا و رسانه های خرده پا که دوربین هایشان فقط منافع جریانات سیاسی را می بیند نه گودشینان و پابرهنگان را، افتاده است.

خبر مرگ کارگری دست فروش بر اثر ضرب و شتم مأموران صد معبر شهرداری، به حدی برای ما تکان دهنده و دردآور بوده است، که قلم از شرح آن عاجز و ناتوان است. این اتفاقات که کم هم نیستند، در ذهن مااین سوال را پیش می آورند که چرا در کشوری که با آرمان تمدن سازی و حمایت از گودنشینان و مستضعفان بنا نهاده شده است، باید شاهد پایمال شدن جان و مال این اقشار باشیم و از آن مصیبت بار تر آنکه چرا این رخدادها برای مسئولین و تصمیم گیران از حیث اهمیت ساقط شده است؟

 چرا دهان آنانکه در راه پیشرفت و عظمت یک انقلاب و یک ملّت، سالهای سال است سد معبر کرده اند را نمی شکنند و جمجمه آنها را خرد نمی کنند، امّا در قبال فرودستان و تهیدستان اینقدر بی توجهی نشان می دهند؟

چرا آنقدر که به برخورد با تخلفّات عمومی ارجحیت و اهمیّت می دهند، آفتابه دزدها را حبس  و علی چراغی ها را جمع می کنند، نسبت به تخلفات مدیران ارشد بانکی و کمپانی های خودروسازی و زالو صفت های اقتصادی که عامل فقر آفتابه دزدها و دست فروش ها هستند، بی توجهی می بینیم؟

چرا مسئولین با کوتاهی در وظایف خویش در این ماجرا، دهان بدخواهان و دشمنان را که از هیچ بهانه ای برای زیر سوال بردن انقلاب مضایقه نمی کنند، باز گذاشته اند؟

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم چراغی و ملّت شریف و انقلابی ایران مطالبات زیر را به این شرح اعلام می دارد:

شهردار محترم تهران بزرگ بی شک اولین مسئولی است که باید پاسخگوی این اتفاق تلخ باشد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی از آقای قالیباف مطالبه جدی دارد که با عزل شهردار منطقه ای که این رویداد در آن رخ داده است و همچنین با تفقد از خانواده مرحوم چراغی(که تا به حال در انجام آن کوتاهی کرده اند) هر چه سریعتر مرهمی بر آلام جامعه و این خانواده زیان دیده بگذارند. ایشان نباید با این کم توجهی از سر این مسائل عبور کرده و آن را کم اهمیت تر از پست و منصبشان فرض بنمایند.

دادگستری کل کشور نیز باید با جدیّت تمام و در اسرع وقت با عاملان و مسببان این اتفاق برخورد جدی کرده و آنها را به مکافات اعمالشان برساند تا بیش از این شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی