تبعید و تحقیر، مزد معلمی که از حق دانش آموزانش دفاع کرد

ناظری ادامه داد: من با این طرح مخالفت کردم، که باحمایت اولیاء دانش آموزان همراه شد. اما از طرف اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 که اداره کل آموزش و پرورش استان هم از آن حمایت می‌کرد به من گفته شد، اگر نمی‌توانی این‌کار را بکنی باید بروی کنار.

آنچه درادامه میخوانید سخنان معلمی است که 27 سال درآموزش وپرورش صادقانه خدمت کرده و درپی اعتراضی که به دستور خلاف آیین نامه اجرایی داشت ، محکوم به انواع واقسام ظلمهایی شد که همچنان هم ادامه دارد. دانشجویان عدالتخواه شیراز به سراغ این معلم رفته و پای درد و او نشسته اند.

مدیریت محسن ناظری درمدرسه ی فضیلت شیراز، همزمان با ریاست م . ر  که 8سال برکرسی ریاست آموزش وپرورش استان فارس سیطره داشت،همراه بود

جمهوریت (رسانه عدالتخواهان شیراز) پس از مطلع شدن از قصه پر غصه این فرهنگی مظلوم ، گفتگویی را با وی ترتیب داد که مشروح آن را در ادامه میخوانید

. محسن ناظری درگفت وگو باجمهوریت :

سال 85 باوجود شرایط مدرسه ومقاومت والدین درامر ثبت نام فرزندانشان، مدیریت مدرسه ی راهنمایی فضیلت رابرعهده گرفتم که قبل از آن هم درمدرسه احسان ومطهری مشغول به خدمت بودم. وی با بیان اینکه به اذعان اداره آموزش وپرورش و اولیای مدرسه ی فضیلت توانسته بودم بعدازمدتی درامرمدیریت موفق ظاهر شوم گفت :همان سال 85 از طرف آموزش راهنمایی ناحیه 3 ازمن خواسته شد ،برخلاف آیین نامه اجرایی دانش آموزانی که معدلشان کمتراز19 بودرا اخراج ودرشیفت مخالف ثبت نام کنم

ناظری ادامه داد:من با این طرح مخالفت کردم ، که باحمایت اولیاء دانش آموزان همراه شد. اما ازطرف اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 که اداره کل آموزش وپرورش استان هم از آن حمایت میکرد به من گفته شد، اگر نمیتوانی اینکار را بکنی باید بروی کنار.

مسئولین تنفیض اختیار میکردند بدون اینکه نظارتی برکارها داشته باشند

وی بابیان اینکه متاسفانه مسئولین تنفیض اختیار میکردند بدون اینکه نظارتی برکارها داشته باشند افزود:درمدرسه ی فضیلت باوجود اینکه مدیرهم بودم درخانه سرایدار مدرسه زندگی میکردم که بعد از مخالفت واعتراض من به این طرح ، آمدند وباقطع برق ،آب وگاز خانه ،ما را وادار به نقل مکان کردند.

 سکونت درخانه سرایدار هم اشتباه خودم بود هم به نوعی ستم از جانب آموزش وپرورش ؛: همان موقع معاون اداره آموزش وپرورش آقای کشایی، پیگیر خانه دارشدن من بود که برای 2 سال یکی از خانه های سازمانی رابه من بدهند یا اینکه 5 میلیون وام دریافت کنم تا بتوانم خانه ام رابسازم، اما از طرف آموزش وپرورش موافقت نشد ومن را به خانه سرایدار مدرسه فرستادند وبعد از آن ماجرا، گفتند باید تخلیه کنید.بعد از اینکه خانه تخلیه شد،شروع کردند به پرونده سازی علیه من و با کم کردن ماهانه 18 هزارتومان ازحقوقم به مدت یکسال ، پرونده ام رافرستادند به دیوان عدالت اداری ،که پرونده برگشت خورد ودیوان عدالت اداری خواستار برگرداندن حقوق ومزایای من شد

. ناظری افزود: بااینکه دیوان عدالت اداری حق رابه من میداد وپرنده ام بازگردانده شد مسئولین وقت رای دیوان را اجرا نکردند.

اداره آموزش وپرورش باعدم اجرای رای دیوان عدالت اداری به دلخواه خودشان به من ظلم کردند

وی ادامه داد: میگویند همه دربرابرقانون مساوی هستند وتبعیض جرم است اما اداره آموزش وپرورش باعدم اجرای رای دیوان عدالت اداری به دلخواه خودشان به من ظلم کردند،وباکلی گویی و سوء استفاده از تعابیری مثل اخلال درنظم اداره ومدرسه من رامتهم کرده ،حکم راصادر و اجرا میکردند.

 بعد از آن زمان ،از لحاظ روحی تحت فشاربودم و حتی برایم مامور گذاشته بودند که ببیند باچه کسانی صحبت ورفت وآمد میکنم، م.ر مدیر کل وقت آموزش وپرورش فارس برخورد غیر منطقی بامن داشت، به من میگفت توخرمشهری هستی وبومی اینجا نیستی و برو به شهر خودت . منی که 22 سال مشغول به کاربودم وجز موفقترین ها وحتی سال آخری که میخواستند من را اخراج کنند سه تشویقی به من داده بودند، این برخورد را ازایشان میدیدم و به همین خاطر به تهران رفتم تاشاید بتوانم بارئیس جمهور ملاقات داشته وبگویم که امنیت شغلی ندارم

. وی ادامه داد: نتوانستم رئیس جمهور راببینم اما با دوندگی فراوان موفق شدم حاج بابایی _وزیر وقت آموزش و پرورش_ را ببینم ،ایشان هم حل مشکلات من را به قائم مقامشان ارجاع دادند با ایشان، که صحبت کردم وقضیه راگفتم جلال رحیمی باتماس تلفنی که با مدیرکل آموزش وپرورش استان داشت خواسته بود که به من توجه بکنند اما م.ز گفته بود که اودروغ میگوید.

اما خبر نداشت که در هنگام آن تماس بنده هم صدایش را میشنوم ( چون صدا روی بلندگو بود)  ، او گفت من دروغ میگویم و حتی همسرم هم فرزند شهید نیست ، که آقای رحیمی پس از دانستن این که ایشان حرفشان خلاف واقع است برافروخته شدند و دستور دادند هر چه سریعتر به کار من رسیدگی شود

که البته هیچوقت رسیدگی نشد…

میخواستند تا آخرپای نابودی من بایستندکه فرد دیگری جرات اعتراض کردن به خودش راندهد

ناظری افزود:اگر من هرگناهی دیگری میکردم برایشان قابل ببخش بود اما چون مدیرکل وکارخلافشان رازیرسوال برده بودم ،کار من برایشان قابل گذشت نبود ،میخواستند تا آخرپای نابودی من بایستندکه فرد دیگری جرات اعتراض کردن به خودش راندهد.حتی بعضی از کارکنان حق رابه من میدادند ولی میگفتند نمیتوانیم بامدیرکل مخالفتی بکنیم

محسن ناظری با بیان اینکه : مدیرکل وقت سازمان آموزش وپرورش فارس به دنبال حذف فیزیکی من بود و با بهانه بومی نبودن به من خانه سازمانی نمی دادند اما دیگران حق استفاده از خانه های سازمانی را داشتندگفت: سال91 که خواستند اجاره خانه رابه من بدهند تاجای دیگری به جز خانه های سازمانی سکونت داشته باشم حکم آمد که شما بازخرید شدید وبعد ازمدتی بازخرید راتبدیل به تبعید به استان یزد به مدت 5 سال کردند .

وی گفت: دراین مدت اجازه خانه ام را میدادند ولی فرزندانم برای ادامه تحصیل دچار زحمت میشدند چون مدرسه ها مارابه هم پاسکاری وباثبت نامشان مخالفت میکردند.تاجایی که دخترم 2سال از تحصیل محروم شد، روزی که برای اعتراض به آموزش وپرورش رفتم وگفتم که چرا با تحصیل فرزندان من مخالفت میشود من را به جرم اخلال درنظم اداری بازداشت ومحکوم به 6ماه زندان و30 ضربه شلاق کردند

 مسئولیت ها تغییر پیدا میکنند اما سیستم وبدنه تغییری نمیکند وآنهایی که هستند باز کارشان را میکنند

 همان سال مدیرکل جدید آقای حمیدرضا آذری به وزارت آموزش وپرورش نامه ای ارسال کرد مبنی براینکه از من رضایت دارند واین نامه باعث شد که رای نقض شود و 5 سال تبعید من به دوسال کاهش یافت وبعد از آن به شیراز آمدم ، : برای حل مشکلات با نمایندگان شهرشیراز از جمله ج.ق صحبت کردم اما آنها میگفتند درمسایل جزئی دخالتی نمیکنیم

محسن ناظری درپایان درخصوص به مزایده گذاشتن خانه های سازمانی وسود200 میلیونی از فروش خانه هایی که متعلق به کارکنان آموزش وپرورش بود گفت:وقتی میپرسیدم خانه هارا چطور توانستید بفروشید میگفتند مصلحت نیست ورود کنی.

وی افزود مطالبات چندساله ی من را آموزش وپرورش یزد و آموزش وپرورش استان فارس پرداخت نکردند و درحال حاظر خودم در این ساختمان نیمه کاره بدون برق و گاز و خانواده ام درمسافرخانه زندگی میکنند وبااین حال هم باز میخواهند پرونده من را به دادگاه بفرستندومن درحالی که مدتی است درشیراز هستم و جای زندگیم هم کاملا مشخص است رای غیابی برای من صادر شده

: به نظر من افراد درمسئولیت ها تغییر پیدا میکنند اما سیستم وبدنه تغییری نمیکند وآنهایی که هستند باز کارشان را میکنند.

من با آموزش وپرورش مشکلی نداشتم باتوجه به احساس مسئولیتی که داشته ودارم خواستم حقی راضایع نکنم واگر باز به همان سالها برگردم از کاری که کردم پشیمان نمیشوم حتی باوجود ظلمهایی که به من وخانواده ام شد باز همان وظیفه انسانی خودم را انجام میدهم واز حق خودم ودانش آموزانم نمیگذرم