اصلاحیه؛ تغییر یکی از برنامه های نشست

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مشهد عدالتخواهی برنامه ی آینده ی جریان عدالتخواه با حضور آقای وحید جلیلی از جمعه (۱۴ شهریور) صبح به پنج شنبه (۱۳ شهریور) بعد از نماز مغرب انتقال یافت. همچنین برنامه زمین، مسکن و عدالت اجتماعی با حضور آقایان بیضایی و پروین پور به جمعه صبح بین ساعت ۱۰ […]

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مشهد عدالتخواهی برنامه ی آینده ی جریان عدالتخواه با حضور آقای وحید جلیلی از جمعه (۱۴ شهریور) صبح به پنج شنبه (۱۳ شهریور) بعد از نماز مغرب انتقال یافت. همچنین برنامه زمین، مسکن و عدالت اجتماعی با حضور آقایان بیضایی و پروین پور به جمعه صبح بین ساعت ۱۰ تا۱۲ انتقال یافت.

بدین ترتیب ریز برنامه ها به شرح ذیل است:

انتهای پیام/

منبع: سایت مجمع دانشجویان عدالتخواه مشهد