برنامه ی کامل نشست سراسری شهید محمد فاضل

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مشهد عدالتخواهی برنامه ی کامل 27امین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی به شرح ذیل می باشد: لازم به ذکر است گزارشات کتبی و تصویری از این نشست به صورت روزانه در همین پایگاه اینترنتی منتشر خواهد شد. انتهای پیام/

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مشهد عدالتخواهی برنامه ی کامل 27امین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

لازم به ذکر است گزارشات کتبی و تصویری از این نشست به صورت روزانه در همین پایگاه اینترنتی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/