مهم ترین آسیب هایی که یا به آنها دچار شده ایم و یا ممکن است در آینده گریبانگیرمان شود!

به گزارش عدالتخواهی؛  در27 امین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی باعنوان «نشست آموزشی_ تشکیلاتی شهید محمدفاضل »که در شهریور ماه برگزار شد، دکتر سعید خورشیدی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در دوره های اول و چهارم این شورا،  مبحث آفتهای جنبش عدالتخواه را مطرح نمودند.   درادامه خلاصه ای ازسخنرانی ایشان را میخوانید:   درسطح […]

به گزارش عدالتخواهی؛  در27 امین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی باعنوان «نشست آموزشی_ تشکیلاتی شهید محمدفاضل »که در شهریور ماه برگزار شد، دکتر سعید خورشیدی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در دوره های اول و چهارم این شورا،  مبحث آفتهای جنبش عدالتخواه را مطرح نمودند.

 

درادامه خلاصه ای ازسخنرانی ایشان را میخوانید:

 

درسطح باقی ماندن

 

یکی از آسیب های فعالیت های عدالتخواهی این است که درسطح باقی بمانیم. مطالبه عدالت فقط ساده زیستی مسئولین نیست، آرمانخواهی وعدالت راباید به زندگی خودمان پیوند بزنیم واین عدالتخواهی را محدود به دوران دانشجویی ندانیم، آرمانخواهی وعدالتخواهی از مسلمان بودن ما نشئت میگیرد.

 

رها کردن عمل به بهانه ی کارنظری

 

حوزه ی عمل اجتماعی یک وظیفه جنبش دانشجویی است،مباحث عملی ونظری برای رسیدن به مقصود باید کنارهم باشند نه جدای از هم.

 

تفاوت قائل شدن بین خودمان ودیگرحزب الهی ها

 

باید به تکلیف توجه داشته باشیم نه اینکه بگوییم؛ باید کاری بکنیم تا مثلا تفاوتمان با جناح راست را اثبات کنیم.اگر بر تفاوت بین خودمان ودیگر حزب اللهی ها اصالتی قائل شویم غلط است. ما قرار نیست به هر قیمتی با دیگران تفاوت داشته باشیم، اگر با دیگر گروه ها در یک موضوع خاص در چارچوب انقلاب اسلامی به اشتراک نظر رسیدیم نباید از ورود به آن موضوع امتناع کنیم.درست این است که با تحلیل از امام و رهبری مسئله را بشناسیم وبعد واکنش نشان بدهیم.غالبا دردعواهای چپ وراست آرمانهای انقلاب روی زمین می ماند.

 

درحوزه ی روش ها مبانی را فراموش کردن

 

برای انجام کار، درانتخاب روش عمل باید اخلاق،قوانین جمهوری اسلامی ،فقه وشرع رعایت شود.به روشهای ابتکاری باید توجه داشته باشیم. روش های متفاوتی برای تاثیرگذاری وجود دارد هرچند نباید دچار وسواس شد.مبانی ونگرش های انقلابی خودمان را در روشها واردکنیم.

 

خود برتربینی

 

احساس خود برتربینی ومنحصر دیدن عدالتخواهی درکاری که خودمان انجام میدهیم یکی از آفت هاست.

 

کمرنگ بودن نگاه تربیتی

 

فقدان نگاه تربیتی درتشکلها یک آسیب جدی است.دراینجا سوالی که مطرح می شود این است که آیا به دنبال این هستیم که باری را از دوش انقلاب برداریم یا برای انقلاب اسلامی نیرو تربیت کنیم؟عموما ذهن ما به سمت همان برداشتن بار است اما هردو مهم است.اینکه بار را چگونه برداریم تا چندنفر دیگرهم به جمعمان اضافه بشود و رشد وتربیت را طی کند، این مهم است.درفعالیتها قرار است هم خودمان رشد کنیم هم کسانی که باما همراه هستند.باید سازوکارهایی رابرای تربیت نیرو درنظر گرفت.

 

سیاه نمایی کردن

 

وقتی به نظام جمهوری اسلامی نگاه میکنیم نقاط قوت وضعف هایی را می بینیم .اگر فقط نقاظ ضعف را ببینیم وهمان ها را انعکاس بدهیم، دچار اشتباه شدیم؛ البته مخالف رسانه ای شدن مشکلات نیستیم.مشکلات را مطرح میکنیم تا رفع شوند، اما اینکه خودمان فقط ضعف هارا ببینیم درست نیست.نقاظ قوت وضعف را دیدن وتصویر واقع بینانه از وضعیت موجود داشتن مهم است. باتوجه به مضمون صحبت مقام معظم رهبری اگر فقط نقاط منفی راببینیم ناامید میشویم و از طرفی اگر فقط نقاط مثبت دیده شود خوش خیال میشویم.که عمدتا آسیب جنبش عدالتخواهی دیدن نقاط ضعف هاست. علاوه بر این ها نگاه واقع بینانه به قضایا نداشتن هم جز آسیب هاست.

 

تاکید داریم ،آرمانخواهی باید به همراه واقع بینی باشد ،درعین اینکه در عدالتخواهی جدی هستیم وبرایمان شعار نیست اگر دغدغه مان استقرار آرمانهاست باید واقعیت ها و ظرفیتهای نظام جمهوری اسلامی راببینیم چه قانونی وچه شخصی.

 

انتهای پیام/