حسین شهبازی زاده به عنوان دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی انتخاب شد

به گزارش عدالتخواهی؛ در جلسه شورای مرکزی جنبش عدالتخواه که صبح جمعه مورخ 18 مهر ماه برگزارشد، آقای حسین شهبازی زاده به دبیری جنبش عدالتخواه دانشجویی انتخاب شد. گفتنی است که آقای ناصر باغستانی، در جلسه هفته گذشته شورا، به عنوان سخنگوی جنبش عدالتخواه انتخاب شد. همچنین بعد از ظهر  روز جمعه ، اعضای شورای مرکزی اتحادیه […]

به گزارش عدالتخواهی؛ در جلسه شورای مرکزی جنبش عدالتخواه که صبح جمعه مورخ 18 مهر ماه برگزارشد، آقای حسین شهبازی زاده به دبیری جنبش عدالتخواه دانشجویی انتخاب شد.

گفتنی است که آقای ناصر باغستانی، در جلسه هفته گذشته شورا، به عنوان سخنگوی جنبش عدالتخواه انتخاب شد.

همچنین بعد از ظهر  روز جمعه ، اعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشجویان عدالتخواه در اولین گام مشورتی خود با وحید جلیلی _ مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی _ به گفتگو نشستند.