افزایش وام مسکن بدون مصوبه شورا ممکن نیست

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مسیرآنلاین،محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش وام مسکن، اظهار داشت: دولت به جهت اینکه یارانه ای را به بخش مسکن اختصاص دهد مصوب کرد تا وام مسکن افزایش یابد اما این سیاست بدون مصوبه شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا ندارد.   وی با […]

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مسیرآنلاین،محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش وام مسکن، اظهار داشت: دولت به جهت اینکه یارانه ای را به بخش مسکن اختصاص دهد مصوب کرد تا وام مسکن افزایش یابد اما این سیاست بدون مصوبه شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا ندارد.

 

وی با بیان اینکه افزایش سقف اعتبارات از تصمیمات حوزه پولی و بانکی و جزء وظایف شورای پول و اعتبار است، تصریح کرد: هیات وزیران نمی تواند رأسا در اینباره تصمیم گیری کند و دولت اگرقصد پرداخت یارانه به مسکن در قالب اعتبارات بودجه ای را دارد باید طرح پیشنهادی را به تصویب شورای پول واعتبار برساند.

 

این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه هنوز این طرح در دستور کار شورا قرار نگرفته است، ادامه داد: قاعدتاً باید طرح افزایش وام مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه و بعد از تصویب در شورا اجرا شود