همایش «12 سال تعطیلات رسمی»برگزار می گردد

به گزارش عدالتخواهی؛ همزمان با سالگرد صدور پیام امام خامنه ای خطاب به دانشجویان، پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی ومطالبه از مسئولین همایش «12 سال تعطیلات رسمی» به همت بسیج دانشجویی پردیس علوم  دانشگاه تهران وجنبش عدالتخواه دانشجویی، سه شنبه 6 آبان ساعت 15 الی 17 در دانشگاه تهران پردیس علوم پایه، تالار شهید دهشور، […]

به گزارش عدالتخواهی؛ همزمان با سالگرد صدور پیام امام خامنه ای خطاب به دانشجویان، پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی ومطالبه از مسئولین همایش «12 سال تعطیلات رسمی» به همت بسیج دانشجویی پردیس علوم  دانشگاه تهران وجنبش عدالتخواه دانشجویی، سه شنبه 6 آبان ساعت 15 الی 17 در دانشگاه تهران پردیس علوم پایه، تالار شهید دهشور، با حضور وسخنرانی مسعود ده نمکی روزنامه نگار، فعال سیاسی و کارگردان، فرهاد بیضایی کارشناس وفعال اجتماعی همچنین محمد صادق شهبازی فعال سابق دانشجویی، به همراه تقدیر از فعالین مبارزه بامفاسد اقتصادی درسال های اخیر برگزار می گردد.