نشریه دانشجویی قسط منتشرشد

همزمان با سالگرد صدور پیام امام خامنه ای خطاب به دانشجویان، پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی ومطالبه از مسئولین،جنبش عدالتخواه دانشجویی ویژه نامه قسط را منتشر کرد.   برای دریافت اینجا کلیک کنید  

همزمان با سالگرد صدور پیام امام خامنه ای خطاب به دانشجویان، پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی ومطالبه از مسئولین،جنبش عدالتخواه دانشجویی ویژه نامه قسط را منتشر کرد.

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید