آقای طیب نیا! هنوز هم مسکن مهر را تورم زا میدانید؟

در حالیکه در 15 ماه گذشته بیش از 20 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و ضریب فزاینده به بیش از 5/5 رسیده است، هیچ مسوول اقتصادی در کشور صحبت از تورم زا بودن افزایش نقدینگی به میزان 110 هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش پایه پولی نمی کند و اتفاقاً امارها نشان […]

در حالیکه در 15 ماه گذشته بیش از 20 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و ضریب فزاینده به بیش از 5/5 رسیده است، هیچ مسوول اقتصادی در کشور صحبت از تورم زا بودن افزایش نقدینگی به میزان 110 هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش پایه پولی نمی کند و اتفاقاً امارها نشان از کاهش تورم  و  شیب افزایش قیمتها دارد!

به گزارش خبرنگار اقتصادی مسیرآنلاین این سوال در بین مردم و کارشناسان امر بوجود امده است که چطور 40 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی برای مسکن مهر طی 6 سال (یعنی سالیانه حداکثر 7هزار میلیارد تومان) با ضریب فزاینده حداکثر 5 ، بیش از 40 درصد تورم به کشور را در سالهای گذشته تحمیل کرد اما بیش از 20 هزارمیلیارد تومان افزایش پایه پولی طی سال گذشته که معلوم نیست در کجا هزینه شده هیچ تاثیری در تورم نداشته است!؟

اگر آمارها با وجود افزایش قابل ملاحظه پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته نشان از کاهش تورم داشته است پس چرا دولتمردان اقتصادی افزایش پایه پولی ناشی از منابع مالی مسکن مهر را که اتفاقا از نوع تولیدی هم بوده عامل نیمی از تورم گذشته می دانند؟

آقای طیب نیا در شهریور 92 در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما بعد از رای اعتماد مجلس در خصوص تورم ناشی تامین الی مسکن مهر می گوید: «یک برداشت غلط وجود دارد که حل مشکل تولید با افزایش نقدینگی میسر است و این تفکر در برخی تصمیمات مانند پروژه مسکن مهر اعمال شد به طوری که حدود نیمی از پایه پولی و تورم کشور، ناشی از پروژه‌های مسکن مهر است »
بنظر می رسد ضروریست وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان تورم زا بودن یا نبودن افزایش 20 هزار میلیاردی پایه پولی طی سال گذشته توضیحات لازم را ارائه نماید.
در همین رابطه بخوانید 40هزار میلیارد در 6 سال در مقابل 20هزار میلیارد در یک سال!