تجمع اعتراضی مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان

به گزارش عدالتخواهی به نقل از روابط عمومی دفتر مرکزی دانشجویان عدالتخواه رفسنجان،مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان با حضور در نماز جمعه (1393/8/30) نسبت به روند مذاکرات،واکنش نشان داده و با تبیین خطوط قرمز، بر حفظ عزت و کرامت ملی و پاسداری از دستاوردهای شهیدان انقلاب اسلامی و خصوصا شهدای هسته ای تاکید کرد     […]

به گزارش عدالتخواهی به نقل از روابط عمومی دفتر مرکزی دانشجویان عدالتخواه رفسنجان،مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان با حضور در نماز جمعه (1393/8/30) نسبت به روند مذاکرات،واکنش نشان داده و با تبیین خطوط قرمز، بر حفظ عزت و کرامت ملی و پاسداری از دستاوردهای شهیدان انقلاب اسلامی و خصوصا شهدای هسته ای تاکید کرد