نشریه اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی(قسط) منتشر شد

به گزارش عدالتخواهی، ویژه نامه اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی(قسط) به مناسبت سالگرد توافقنامه ضعیف ژنو و درآستانه مذاکرات تیم دیپلماسی ایران وگروه 1+5 در وین،منتشر شد.   لطفا جهت دانلود نشریه اینجا کلیک کنید.

به گزارش عدالتخواهی، ویژه نامه اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی(قسط) به مناسبت سالگرد توافقنامه ضعیف ژنو و درآستانه مذاکرات تیم دیپلماسی ایران وگروه 1+5 در وین،منتشر شد.

 

لطفا جهت دانلود نشریه اینجا کلیک کنید.