رفتن به بالا

عدالتخواهی یک اولویت نیست بلکه یک ارزش است

به گزارش سایت عدالتخواهی حسین شهبازی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در جمع دانشجویان فسا پیرامون مسئله عدالت به سخنرانی پرداخت.در ادامه چکیده سخنان به نقل از سایت عدالتخواهی فسا قرار داده شده است.

شهبازی در جمع دانشجویان عدالتخواه فسا گفت : عدالتخواهی یک اولویت نیست بلکه یک ارزش است ومعتقدیم که قواعد سیاسی موجود در کشور کل جامعه را پوشش نمی دهد و معتقدیم که پایه رفتاری دانشجویان عدالتخواه در کشور همین خطبه امام حسین (ع) در منا است؛ معتقدیم که اگر در جامعه ای فساد زیاد شد ریشه در حاکمیت است وراه حل مشکل , نهی از منکر حاکمیت است ,پس اگر فسادی در جامعه دیدید باید ریشه یابی کنید واز حاکمیت برای حل آن مشکل درخواست کنید وبا لحن طلبکارانه موظفید که برای رفع آن فساد اقدام کنید واین پیام جنبش عدالتخواه است.

دبیر جنبش عدالتخواه ابراز داشت: آرزوی یک شهید را بیان میکنم شهید میفرماید :آرزو میکنم که جمهوری اسلامی ازبین برود ولی منحرف نشود؛(شهید پیچک) چرا؟ چون زمانی که حکومت باشد ولی باطل شما با ابزارهایی که تا به حال به سمت ادیان الهی می رفتید از حال به بعد با همان ابزار به جان ادیان الهی وآبروی دینی می روید .

وی در ادامه افزود : موضوعی که تکلیف کار دانشجویی مارا مشخص می کند این است که گرسنه در جامعه ببینیم وساکت باشیم وشکاف طبقاتی ببینیم وساکت باشیم وفقط جمعه ها در نماز جمعه حضور پیدا کنیم ومرگ بر آمریکا بگوییم ؛ مرگ برآمریکا درست ولی بزرگترین کار؛ مبارزه با فساد داخلی است .یک معضل این است که حکومت اسلامی اگر ازبین برود ولی آرمان های آن ازبین نرود آن آرمان ها به سمت ادیان می روند ولی زمانی که حکومت فاسد شود دیگر نمی توانید به این حکومت کمک کنید چون نماد دین است.

شهبازى بیان داشت: بسیار احادیث و روایات هستند که به هیچ کدام عمل نمی شود ازجمله: حضرت علی (ع) می فرماید :اگر از دری فقر وارد شد از در دیگر ایمان خارج می گردد. مشکلات را باید درست دید ودرست رسیدگی کرد. وحضرت امام صادق (ع) می فرماید: ما روزه می گیریم تا فاصله فقیر وغنی را کم کنیم یعنی فلسفه روزه این است که شکاف طبقاتی کم شود.

وی در پایان با اعلام نکته پایانی گفت : آرزوی شخصی بنده این است که جریان دانشجویی مشکلات جامعه را حل کند وارتباطی با حل مشکلات در جامعه داشته باشد و نگاه های عدالتخواهانه در جامعه وبخصوص در دانشگاه ها و دانشجوها گسترش پیدا کند.