بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون عدم حضور در مراسم 16 آذر رئیس جمهور

بسم ا… جریانات دانشجویی همواره یکی از تاثیرگذارترین متغیر های اجتماعی ایران در دهه های اخیر بوده اند و شایسته نیز هست که باشند. از همین جاست که رهبری معظم انقلاب اسلامی مسئولین و سران قوا را مقید به حضور در میان دانشجویان کردند که البته خودشان پیشتر و بیشتر از همه به آن چه […]

بسم ا…

جریانات دانشجویی همواره یکی از تاثیرگذارترین متغیر های اجتماعی ایران در دهه های اخیر بوده اند و شایسته نیز هست که باشند.

از همین جاست که رهبری معظم انقلاب اسلامی مسئولین و سران قوا را مقید به حضور در میان دانشجویان کردند که البته خودشان پیشتر و بیشتر از همه به آن چه فرمودند عمل کردند.

اما آیا به راستی حضور مسئولان در دانشگاه یک حضور صرفا تشریفاتی برای گرفتن عکس با دانشجویان است؟

آیا حضور در دانشگاه برای برگزاری میتینگ حامیان دانشگاهی آقای روحانی است به همان سبک ستاد های انتخاباتی؟

یا این که کار کرد این حضور ها چیز دیگری باید باشد؟!

اگر جز این است ، قاعدتا در فضایی آزاد و محترمانه نمایندگان اتحادیه های رسمی دانشجویی میبایست به ارائه دیدگاه در جلسه دیدار با رئیس جمهور میپرداختند.اما گویا تمهیدات برگزاری جلسه جز این است.

به رئیس جمهور محترم متذکر میشویم که شنیدن صدای منتقدین را تهدید فرض نکنند بلکه به عنوان فرصتی بی بدیل از آن استفاده نمایند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی  رسما امتناع خود از حضور در این مراسم را اعلام میکند

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی