هفته نامه مستقل خروش+دانلود

به همت جمعی از دانشجویان دانشگاههای شیراز هفته نامه مستقل دانشجویی خروش با رویکرد عدالتخواهانه درقالب های هفته نامه (خروش تحلیلی)،نشریه دیواری(خیزش)،ویژه نامه (خروش ویژه) و خبرنامه(خروش خبری) تهیه و دردانشگاههای شیراز و همچنین نماز جمعه پخش می گردد.   می توانید با کلیک برروی عنوان، چند نمونه از نشریات را دریافت کنید   نشریه […]

به همت جمعی از دانشجویان دانشگاههای شیراز هفته نامه مستقل دانشجویی خروش با رویکرد عدالتخواهانه درقالب های هفته نامه (خروش تحلیلی)،نشریه دیواری(خیزش)،ویژه نامه (خروش ویژه) و خبرنامه(خروش خبری) تهیه و دردانشگاههای شیراز و همچنین نماز جمعه پخش می گردد.

 

می توانید با کلیک برروی عنوان، چند نمونه از نشریات را دریافت کنید

 

نشریه دیواری خیزش

 

 

 

 

 

 

خروش تحلیلی

 

 

 

خبرنامه

 

 

ویژه نامه

 

 

منبع: وبلاگ خروش