تهدید قانونی برای جمهوریت نظام

5 سوال جنبش عدالتخواه دانشجویی از نمایندگان پیگیر استانی کردن انتخابات : در روزهای گذشته مباحث رسانه ای حول طرحي در مجلس شوراي اسلامي شکل گرفته است که ادامه دغدغه نمایندگان محترم مجلس ششم برای اصلاح قانون انتخابات کشور است و در كميسيوني مشترك در مجلس اصولگرای نهم تحت بررسي است. این طرح که علی […]

5 سوال جنبش عدالتخواه دانشجویی از نمایندگان پیگیر استانی کردن انتخابات :

در روزهای گذشته مباحث رسانه ای حول طرحي در مجلس شوراي اسلامي شکل گرفته است که ادامه دغدغه نمایندگان محترم مجلس ششم برای اصلاح قانون انتخابات کشور است و در كميسيوني مشترك در مجلس اصولگرای نهم تحت بررسي است. این طرح که علی الظاهر از نقاط اشتراک بسیاری از احزاب و جریانهای سیاسی کشور است و حامیان جدی میان برادران اصولگرا و اصلاح طلب کشور دارد مشتمل بر اصلاح ساختار انتخابات مجلس و تقويت جايگاه شوراها و نقش احزاب می باشد، و با عنوان استانی کردن انتخابات بر سر زبانها افتاده است.
استدلال طراحان اين طرح، این است كه نمايندگان مجلس به دليل كثرت ارتباطات و دیدارهاي مردمي و لزوم پیگیری مطالبات منطقه ای، به رسالت اصلي خويش كه همانا قانونگذاري و کلان نگری و نظارت بر انجام آن است به خوبی نمی توانند بپردازند. لذا در راستاي فراغت نمايندگان از اين امور، استانی شدن انتخابات مطرح شده است و در کنار آن بحث تقويت شوراها و گسترش اختيارات شان جای گرفته است، که زین پس با فراغت نمایندگان مجلس، مسئول رسیدگی به مطالبات مردم خواهند بود. طرح موضوع تقویت احزاب در این طرح نیز با این مبنا صورت گرفته است كه با انجام استاني انتخابات، زمينه و بستر رشد و تقويت احزاب مهيا خواهد شد.

از آنجایی که این طرح مستقیما به جمهوریت بعنوان یکی از مهمترین دست آوردهای انقلاب مرتبط می گردد، حساسیت نسبت به آن و جلوگیری از بروز هرگونه خدشه بر آن وظیفه هر دانشجوی دلبسته به انقلاب اسلامی است. لذا جنبش عدالتخواه دانشجویی نکاتی را در قالب سوالاتی از طراحان استانی شدن انتخابات لازم به ذکر می داند.
یکم
شکی نیست که انتخابات به شیوه کنونی واجد مشکلات بسیاری است و باید معایب آن رفع و اصلاح گردد. ولی معتقدیم طرح اصلاح کنونی به هیچ وجه جامع نبوده و نمایندگان حامی باید پاسخ دهند کدامیک از مشکلات اصلی انتخابات کشور اعم از رشد هزینه های سرسام آور تبلیغات، لیستی شدن و جناحی شدن بیش از پیش و تنگ تر کردن امکان حضور برای کاندیداهای مستقل، عدم امکان شناخت کافی توسط مردم به دلیل ساختار غلط شکل گرفته و … با این طرح مرتفع خواهد شد؟
دوم
آیا فرصت پیش آمده برای اصلاح قانون انتخابات نباید به گونه ای باشد که نمایندگان با دیدی کلان تر به مسائل مهمتر گریبان گیر انتخابات کشور و دغدغه های مهم و مورد تذکر رهبری بپردازند؟ بعنوان نمونه مساله شفافیت هزینه های انتخاباتی و ایجاد سقف معین برای هزینه تبلیغات که در لیبرال ترین کشورهای دنیا با نظارت های دقیق بصورت قانون درآمده ولیکن متاسفانه در کشور ما هنوز به دغدغه جدی نمایندگان مردم تبدیل نشده است. آیا این مساله خود موجب بروز مفاسد و مشکلات عدیده ای نیست که مجلس را در پیگیری مطالبات رهبری برای مبارزه با فساد ناتوان کرده است؟ آیا اینگونه افسار گسیختگی و بی قانونی در هزینه های انتخاباتی در کشورمان رفته رفته به ساز و کاری منجر نخواهد شد که عملا انتخابات را به کورس رقابت سرمایه دارها و سرمایه سالارها و وام داران شان با یکدیگر تبدیل کند؟
سوم
آیا تجربه انتخابات مجلس در شهرها و استان های بزرگ همچون تهران، که انتخابات به گونه ای مشابه طرح استاني برگزار می شود تجربه مناسبی است؟ برگزاری انتخابات در حوزه بزرگی همچون حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات که جمعیتی حدود 10 میلیون را در بر می گیرد و عملا امکان تبلیغات برای کاندیداهای غیروابسته در این منطقه جغرافیایی وسیع را از بین برده است و صرفا افراد به پشتوانه ی ليستهای انتخاباتي و قرار گرفتن در این لیست ها، وارد مجلس می شوند نسخه قابل تعمیمی برای سایر استانهای کشور می باشد؟ شرایط کنونی در تهران و برخی دیگر از مراکز استانهای بزرگ که بسیاری از نخبگان دلسوز و چهره های متعهد کشور را صرفا به دلیل قرار نگرفتن در لیست های انتخاباتی و نداشتن امکانات وسیع برای تبلیغات در این حوزه های بزرگ پشت درب مجلس نگه می دارد و حتی بسیاری از نمایندگان مردمی را در دوره های بعدی به دلیل قرار نگرفتن مجدد در لیست انتخاباتی از راه یافتن به مجلس ناکام می گذارد آیا شرایط مناسبی است؟
چهارم
باتوجه به مواضع برخی حامیان این طرح، صرف نظر از بحث بر ماهیت احزاب و نسبت انقلاب اسلامی با ساختار حزبی رایج در کشورها، شکل دهی انتخاباتی که در آن احزاب و لیست های جناح ها حرف اول را می زنند و مجلس از انسجام حزبی بیشتری برخوردار خواهد بود، در نظر برخی نمایندگان محترم مجلس، نقطه قوت طرح کنونی به شمار می رود. حتی با پذیرش این پیش فرض آیا قابل تامل نیست که چرا در حزبی ترین دموکراسی های کنونی دنیا همچون فرانسه مدام برای تاثیر گذارتر شدن مجلس و ایجاد شناخت واقعی تر مردم، به سراغ کوچکتر کردن حوزه های انتخاباتی می روند و در کشور ما شاهد طی کردن روندی معکوس هستیم؟ برای نمونه در فرانسه و در شهر پاریس با جمعیت حدود 2میلیون 20 حوزه انتخابیه شکل گرفته است و در کشورمان با تجمیع کردن حوزه های انتخاباتی تهران با جمعیت حدود 10 میلیون صرفا یک حوزه انتخاباتی شده است که در صورت عدم اصلاح و تعمیم همین نسخه به سایر نقاط کشور، عملا شرایطی فاجعه بارتر حتی از حزبی ترین دموکراسی های غربی را شاهد خواهیم بود و با لیستی تر و جناحی تر برگزار شدن انتخابات به گونه ای بازگشت به عقب و قرار گرفتن در دوران قرن 18 و 19 کشورهای اروپایی و آمریکا را خواهیم دید.
پنجم
قانونگذاران محترم حتما می دانند حوزه هایی که در شکلی همچون انتخابات استانی در آنها انتخابات برگزار می شده است مانند تهران بعنوان پایتخت کشورمان، یکی از رکودداران کمترین درصد میزان مشارکت در انتخاباتهای مختلف می باشند. مردم تهران برای یک مشارکت آگاهانه باید در هر دوره انتخابات مجلس تقریبا 5 برابر جمعیت نمایندگان 30 نفری حوزه شان را مورد بررسی قرار دهند تا از میان 150 نفر به یک لیست 30 نفره برسند. آیا ساختار کنونی انتخابات در تهران مقصر چنین واقعه ای نیست که عملا امکان شناخت دقیق و مناسب برای مردم در فرصت کم انتخابات از بین 150 نفر را از بین برده است؟ آیا چنین ساختاری و تجمیع حوزه های انتخاباتی باعث کمتر شدن شناخت و ارتباط مردم با نمایندگانش و در نهایت کاهش رغبت برای مشارکت در انتخابات نشده است؟ آیا با تعمیم این نسخه به سایر نقاط کشور در آینده شاهد برگزاری انتخابات هایی با میزان مشارکتی همچون میزان مشارکت 30 درصدی در انتخابات پارلمانی آمریکا نخواهیم بود؟

در پایان امیدواریم هم اکنون که دغدغه اصلاح ایرادات قانون انتخابات میان نمایندگان کشورمان بوجود آمده است به جای عمیق تر کردن مشکلات و تعمیم ساختارهای غلط به سایر نقاط کشور، شاهد برداشتن گام هایی بزرگ برای نزدیک تر شدن به آرمانهایی چون جمهوریت و مشارکت گسترده تر مردم در اداره کشور باشیم. گام هایی چون تصویب طرح هایی که به کمرنگ تر شدن نقش سرمایه و هزینه های تبلیغات در انتخاب افراد، کمرنگ تر شدن وابستگی های جناحی و حزبی و لیستی در انتخابات و پر رنگ تر شدن مشارکت مردم بینجامد.

با توجه به نزدیکی نهم دی ماه آرزو میکنیم جمهوریت نظام  چه از گزند کودتا چیان معاند و چه از گزند تصمیم گیری های غلط قانون گذاران مصون بماند

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی