بیانیه مجمع دانشجویان عدالتخواه گیلان به مناسبت 9 دی

جوان هایی که بر اثر تحریک و تهییج بیگانگان و عناصر داخلی به خیابان ها آمده بودند را کتک زدند ، بازداشت کردند و محکوم ساختند؛ اما هنگامی که تیغ قانون به دانه درشت ها رسید گویا ناکارآمد و بی اثر گشت. همواره و در تمامی اتفاقات ، جرائم و قانون شکنی ها؛ مجازات بدون […]

جوان هایی که بر اثر تحریک و تهییج بیگانگان و عناصر داخلی به خیابان ها آمده بودند را کتک زدند ، بازداشت کردند و محکوم ساختند؛ اما هنگامی که تیغ قانون به دانه درشت ها رسید گویا ناکارآمد و بی اثر گشت.
همواره و در تمامی اتفاقات ، جرائم و قانون شکنی ها؛ مجازات بدون هیچ چشم پوشی و اغماض برای مردم به اجرا در می آید در صورتی که مصونیت حضرات ، بزرگان و آقازاده ها، در میان مردم ، سوال برانگیز شده است. چرا باید هویت و جایگاه اشخاص بر نگاه مجری قانون اثرگذار باشد؟مگر قانون در مملکت اسلامی برای همگان یکسان نیست؟!
آیا هنوز زمان احضار به دادسرای کسانی که به تحریک و تهییج هوادارانشان پرداختند، نرسیده است ؟
روزها به خودی خود ، اهمیتی ندارند و این رویداد ها هستند که روزها را روح می بخشند. 9 دی یک روز ویژه بود. روزی ویژه که همه در آن اجرای قانون و تساوی در برابر آن را خواستار شدند.
در 9دی هیچ کس نگفت جوانان فریب خورده را زندانی کنید!
در 9دی هیچ کس نگفت کسانی را که دستشان به جایی نمی رسد را محاکمه کنید!
همه گفتند قانون را اجرا کنید.
تا چه زمان می بایست در انتظار اجرای عادلانه قوانین ماند؟ بی قانونی را تمام کنید

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

مجمع دانشجویان عدالتخواه رشت