نشریه دو کلمه حرف حساب

به گزارش عدالتخواهی، تعدادی از نشریات دو کلمه حرف حساب، متعلق به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری(از تشکل های فعال جنبش عدالتخواه دانشجویی) را می توانید در زیر مشاهده بفرمایید.   نشریه “دو کلمه حرف حساب” می تواند الگویی مناسب برای تشکل های دانشجویی که روال کاری خود را بر مبنای مطالبه حول مسائل […]

به گزارش عدالتخواهی، تعدادی از نشریات دو کلمه حرف حساب، متعلق به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری(از تشکل های فعال جنبش عدالتخواه دانشجویی) را می توانید در زیر مشاهده بفرمایید.

 

نشریه “دو کلمه حرف حساب” می تواند الگویی مناسب برای تشکل های دانشجویی که روال کاری خود را بر مبنای مطالبه حول مسائل صنفی و درون دانشگاهی چیده اند، باشد.

 

برای دانلود شماره 46 نشریه، شماره46 را کلیک نمایید.

 

برای دانلود شماره 48 نشریه، شماره 48  را کلیک نمایید.

 

برای دانلود شماره 44 نشریه، شماره 44  را کلیک نمایید.