تجمع متقاضیان متضرر مسکن مهر و کمیته مطالبه حق مسکن مقابل مجلس

به گزارش عدالتخواهی به نقل از حق مسکن؛ متقاضیان مسکن مهر پردیس در تهران، در اعتراض به رویکرد دولت یازدهم پیرامون مسکن مهر؛ 14 دی ماه ساعت 9 صبح، تجمعی را مقابل مجلس شورای اسلامی خواهند داشت. گفتنی است که جنبش عدالتخواه دانشجویی، حمایت خود را از این تجمع اعلام داشته است.       […]

به گزارش عدالتخواهی به نقل از حق مسکن؛ متقاضیان مسکن مهر پردیس در تهران، در اعتراض به رویکرد دولت یازدهم پیرامون مسکن مهر؛ 14 دی ماه ساعت 9 صبح، تجمعی را مقابل مجلس شورای اسلامی خواهند داشت.

گفتنی است که جنبش عدالتخواه دانشجویی، حمایت خود را از این تجمع اعلام داشته است.

 

پردیسی ها5

 

مسکن مهر