کاش هر جایی محافظه کار نباشیم

یادداشت/حامد ترابی-فعال دانشجویی این روزها دارم به محافظه کاری خود و امثال خودم خیلی بیشتر توجه می کنم،و با خود می گویم انگار یادم رفته که باید فقط به خدا تکیه کرد نه کس دیگری…! شاید همه منتظر باشید از 9دی و محاکمه سران فتنه صحبت کنم اما نه بحث چیز دیگری است ،بحثی که […]

یادداشت/حامد ترابی-فعال دانشجویی

این روزها دارم به محافظه کاری خود و امثال خودم خیلی بیشتر توجه می کنم،و با خود می گویم انگار یادم رفته که باید فقط به خدا تکیه کرد نه کس دیگری…!

شاید همه منتظر باشید از 9دی و محاکمه سران فتنه صحبت کنم اما نه بحث چیز دیگری است ،بحثی که هنگام شرکتم در یکی از مراسمات 9 دی شهر در ذهنم شکل گرفت و امروز نوشتمش…

نمی دانم دوستان انقلابی ما این روزها چقدر به مسائل زیر فکر می کنند:

1-کشاورزی:نقش کشاورزی و لزوم خودکفا شدن در محصولات اصلی غذایی یکی از اصول اقتصادهای درون زا و یکی از اصول اصلی مقابله با تحریم است و سوال من این است که این اولویت در ذهن چندتن از حزب اللهی ها است؟

2-فساد اقتصادی:جلوگیری از فساد اقتصادی که نه تنها از الزامات عدالت اجتماعی است بلکه در مبارزه با تحریم و استقلال نقش اساسی دارد، این امر در کلام اولیا الهی ،امام ورهبری نیز برجسته است و شامل انواع مباحث شامل سیستم بانکی و بدهی هایش ،فساد های مالی و مباحثی مثل کرسنت ،بنزین و…!

3-مطالبه ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش اساسی اقتصاد دانش بنیان و نه الزاما متکی به دروس دانشگاهی و نمره ای از لوازم دهه عدالت و پیشرفت!

4-مسکن و نقش اساسی آن در عدالت اجتماعی و…

5-سیاست خارجی و نقش اساسی آن با توجه به نگاه مردم به دشمن و ارتباط آن با اقتصاد بومی

6-….

7-…

اما چرا این مباحث مطرح شد؟

در مباحث مطروح بالا چند نکته اساسی نهفته است که مهمترین آنها عبارتند از:نقش اساسی این عوامل در تحقق اقتصاد مقاومتی و گذار موفقیت آمیز ، ایجابی و هویتی انقلاب -با توجه به نقش اساسی آرمان استقلال و عدالت در اهداف نظام- از این مرحله و رفتن به مراحل بعدی و نقش مهم اش در صورتبندی جدید قدرت در دنیا..و دغدغه مردم و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم  و نه صاحب نفوذان در عین ارتباط مستقیم به اهداف و اولویت های نظام.

اما این موضوعات با 9دی ارتباط خاصی دارد:اولا 9دی نیز یک واقعه مردمی بود نه حزبی،9دی نقش اساسی در جلوگیری از عقبگرد نظام و گامی رو به جلو مردمی و هویتی.

اما نکته اساسی در همه این موارد این است که اولا مردم عادی در آن نقش دارند و ثانیا این اقدامات صرف اعلام موضع و مرگ بر گفتن و درود گفتن نیست بلکه ارتباط اساسی با پیشبرد اهداف انقلاب دارد حال سوال اساسی این است که اولا آیا جنبش دانشجویی توانسته بین این عوامل ارتباط برقرار کند ؟آیا جنبش دانشجویی مسلمان از 9دی چنین برداشته مردمی داشته یا اینکه از آن به عنوان ابزاری برای مخالفت با مخالفین خود واستفاده کرده تا به عنوان ضربه گیر فعالیت احزاب و گروه های مخالفش استفاده کند؟و یا آن را در انحصار احزاب همسو با خود قرار داده تا با تکیه بر آنها از خود در مقابل گروه های مخالفش محافظت کند؟جواب این سوالات ساده است اگر جنبش دانشجویی حیات خود را منوط به اجرای اهداف و تکالیف کند نه صرفا حضور شخصیتی با این عنوان در قدرت و از اقدامات محافظه کارانه خودداری کند و به همه عوامل ذکر شده توجه کند جواب راضی کننده است و الا…

نکته دیگر در تشخیص این موضوع ترس جنبش دانشجویی حتی در مقابله با برخی مقولات ساده به علت عدم توجه به آرمان های واقعی و مردمی است.

به طور مثال اکنون تعدادی از بازیکنان تیم ملی با پرداخت رشوه کارت معافیت گرفته اند و همه هم می دانند و ثابت شده اما به راحتی از کشور خار جی می شوند،حال این موضوع باعث نشده دانشجویان انقلابی حداقل برای توجه به عدالت و همدردی با خانواده های سربازدار کاری انجام دهند،دلیلش چیست؟

1-چون بسیاری از مطالبات این قشر هیچ نسبتی با مردم (با توجه به موارد ذکر شده)ندارد و صرف مطالب سیاسی و اعلام موضع می شود و جرات نمی کنند در قضیه مثل فوتبال که به هر حال جنبه مردمی هم دارد وارد شوند.

2-اگر وارد شوند به علت عدم توجه به دیگر مقولات مربوط به مردم،عدالت اجتماعی،پیشرفت و عدالت و…نتیجه کار آنها سیاسی و عقیدتی و افراطی حساب شده و کم اثر خواهد شد قطعا.

حال سوال این است آیا ما برای اجرای اولویت های اصلی نظام حاضریم از تکیه بر بعضی بگذریم و بر خدا تکیه کنیم ؟