مسکن مهرهای رهاشده ایلام

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مسیرآنلاین از شهر ایلام، شواهد و تصاویر حکایت از آن دارد که قسمت قابل توجهی از مسکن های مهر این شهر در مرحله نازک کاری و اتمام کار به حال خود رها شده اند و بعد از دولت دهم کسی پاسخگوی هزینه های ناشی از غیرفعال بودن کارگاههای مسکن مهر نیست؛ […]

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مسیرآنلاین از شهر ایلام، شواهد و تصاویر حکایت از آن دارد که قسمت قابل توجهی از مسکن های مهر این شهر در مرحله نازک کاری و اتمام کار به حال خود رها شده اند و بعد از دولت دهم کسی پاسخگوی هزینه های ناشی از غیرفعال بودن کارگاههای مسکن مهر نیست؛ متاسفانه علیرغم تاکیدات جدی رهبر انقلاب، دستور و قول رییس جمهور ودرخواستهای مکرر متقاضیان بلاتکلیف و مردم هنوز اهتمام لازم در وزارت راه و شهرسازی در اینخصوص دیده نمی شود.

 

گزارش تصویری زیر کاملاً نشان از وضعیت پروژه دارد؛ همانطور که در عکسها نیز دیده می شود بعضی واحدهای مسکن مهر ایلام حتی به مرحله آخر و نصب شیشه نیز رسیده است اما به علت نبود اراده و عزم لازم برای اتمام کامل آن، رها شده است.