عدالتخواهی وتحجر

وحید جلیلی: نكته مهمي كه بچه هاي امروز وقتي مي خواهند وارد اين بحث بشوند بايد به آن توجه بكنند، رويكرد ما به بحث عدالت خواهي در اين مقطع از تاريخ انقلاب است. با چه زاويه اي و با چه مبنايي مي خواهيم دم از عدالت بزنيم؟ حتما بايد يك ماجراي سياسي در جامعه پيش […]

وحید جلیلی: نكته مهمي كه بچه هاي امروز وقتي مي خواهند وارد اين بحث بشوند بايد به آن توجه بكنند، رويكرد ما به بحث عدالت خواهي در اين مقطع از تاريخ انقلاب است. با چه زاويه اي و با چه مبنايي مي خواهيم دم از عدالت بزنيم؟ حتما بايد يك ماجراي سياسي در جامعه پيش بيايد كه عدالت موضوعيت پيدا بكند ؟!

 

همانطور كه ماجراي عدالتخواهي ماجراي ممتدي است، سوء استفاده از عدالت هم يك قصه قديمي دارد و كساني كه امروز مي خواهند با مبناي ديني و انقلابي و ولايتي وارد ماجرا بشوند بايد ابتدا در مقابل اين آفتها آگاه و بيمه بشوند. وگرنه ابزار دست يك مشت سياسي كار و گندم نماي جو فروش خواهند شد .

 

اشتباه ما در اين است كه تحجر را در كارهايي كه مي كنند مي بينيم نه در كارهايي كه نمي كنند. امام با اين تعريف ساده انگارانه و سطحي كه ما از تحجر داريم، امام اولين متحجر عالم است! چرا؟ چون مقيد به قيود شرعي، مقيد به مستحبات بود و نماز شبش ترك نمي شد. از فعال ترين مروجان سكولاريزم در كشور، امروز بسياري از بچه هايي هستند كه ادعايشان طرفداري از اسلام و انقلاب و اينها است و تابلوشان اين است كه ما مخالف سكولاريزم هستيم

 

برای دریافت جزوه اینجا کلیک کنید