در اعتراض به انفجار شهر

      به گزارش عدالتخواهی ؛ در آستانه بررسی بودجه سال 94 شهرداری تهران در شورای شهر و در اعتراض به تراکم فروشی شهرداری و پیشنهاد 10 هزار میلیارد تومانی بودجه غیر نقدی برای سال آینده و تخریب گسترده باغات  و درنتیجه آلودگی هوا و گسترش تجاری سازی بی رویه در سطح شهر ،  […]

تراکم-شهری

 

 

 

به گزارش عدالتخواهی ؛ در آستانه بررسی بودجه سال 94 شهرداری تهران در شورای شهر و در اعتراض به تراکم فروشی شهرداری و پیشنهاد 10 هزار میلیارد تومانی بودجه غیر نقدی برای سال آینده و تخریب گسترده باغات  و درنتیجه آلودگی هوا و گسترش تجاری سازی بی رویه در سطح شهر ،  تجمعی با حضور دانشجویان عدالتخواه ، نخبگان مسائل شهری و فعالان محیط زیست در تاریخ 93/11/7 سه شنبه ساعت 11 مقابل شورای شهر ،خیابان بهشت برگزار خواهد شد.

بدینوسیله از عموم شهروندان شهر تهران و رسانه ها برای حضور در این گردهمایی دعوت به عمل می آید.