تجمع متقاضیان مسکن مهر در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مشرق، روزدوشنبه متقاضیان مسکن مهر در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند و مطالبات خود را به گوش آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی رساندند. گزارش تصویری این تجمع در ادامه گزارش آمده است             ادامه تصاویر بر روی سایت کمیته مطالبه […]

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مشرق، روزدوشنبه متقاضیان مسکن مهر در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند و مطالبات خود را به گوش آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی رساندند. گزارش تصویری این تجمع در ادامه گزارش آمده است

 

 

 

 

 

 

ادامه تصاویر بر روی سایت کمیته مطالبه حق مسکن مردم