تیغ تیز آخوندی بر گلوی مسکن مستضعفین!

                      به گزارش عدالتخواهی به نقل از حق مسکن؛ تجمع اعتراضی متقاضیان متضرر مسکن مهر مقابل درب نماز جمعه تهران در اعتراض به بی توجهی و کم کاری دولت یازدهم با حضور تعدادی از دانشجویان برگزار شد. گزارش تصویری این تجمع اعتراضی در ادامه می […]

نمازجمعه تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش عدالتخواهی به نقل از حق مسکن؛ تجمع اعتراضی متقاضیان متضرر مسکن مهر مقابل درب نماز جمعه تهران در اعتراض به بی توجهی و کم کاری دولت یازدهم با حضور تعدادی از دانشجویان برگزار شد.

گزارش تصویری این تجمع اعتراضی در ادامه می آید:

20150130_133114

 

 

20150130_133215

 

 

20150130_133448

 

 

20150130_134219

 

20150130_134043

 

 

20150130_133811

 

 

20150130_134444

 

20150130_134404

 

 

20150130_134345

 

 

20150130_134301

 

 

20150130_133129

 

 

20150130_134248

 

20150130_133738