نحوه محاسبه آب بهاء مشخص نیست + عکس

با گذشت بیش از ۴ سال از طرح هدفمندی یارانه‌ها، هنوز نحوه محاسبه آب بهای مصرفی مشترکان شرکت آب و فاضلاب به طور شفاف در قبوض اعلام نمی‌شود.

شرکتهای توزیع برق و گاز علیرغم تمام مشکلات موجود در نحوه محاسبه مصرف و شیوه ناکارآمد پلکانی کردن قیمت ها، با شفافیت کامل در قبوض نحوه محاسبه مصرف برق و گاز را کاملا مشخص کرده اند

اما متاسفانه شیوه محاسبه آب بها و پله های قیمتی آن برای مردم به طور کامل مشخص نیست و در قبوض آب و فاضلاب، به طور شفاف این مساله ذکر نشده است و به طور کلی تحت عنوان «آب بهاء» با اضافاتی نظیر «بند 76 قانون بودجه»، «تبصره3» و … مبالغی از مشترکین اخذ می شود.

به گزارش مسیرآنلاین ضروریست بعد از گذشت 4 سال از اجرای هدفمندی یارانه و در آستانه اجرای فاز سوم، شرکت آب و فاضلاب حداقل در پشت قبوض نسبت به اطلاع رسانی شفاف در خصوص پله های قیمتی و نحوه محاسبه آب بهاء اقدام نماید.

نمونه ای از قبض برق و شیوه محاسبه

نمونه از قبض گاز و پله های قیمتی در پشت قبض

نمونه ای قبض آب بدون ذکر نحوه محاسبه آب بهاء