بررسی تبعات و پیامدهای تجاری‌سازی شهرها همراه با پخش مستند «بیراهه»

به گزارش عدالتخواهی، تشکل عدالتخواه دانشگاه فسا دوشنبه 4 اسفند ساعت 16 تا 18 مستند «بیراهه» را در دانشگاه فسا نمایش می دهد . این برنامه با حضور کارگردان مستند «بیراهه» که به روند تجاری‌سازی شهرستان فسا می‌پردازد؛ برگزار می‌شود همچنین مهندس مجتبی رییسی، فعال دانشجویی عدالتخواه شیراز و فعال در زمینه مسائل شهری نیز به […]

به گزارش عدالتخواهی، تشکل عدالتخواه دانشگاه فسا دوشنبه 4 اسفند ساعت 16 تا 18 مستند «بیراهه» را در دانشگاه فسا نمایش می دهد

. این برنامه با حضور کارگردان مستند «بیراهه» که به روند تجاری‌سازی شهرستان فسا می‌پردازد؛ برگزار می‌شود

همچنین مهندس مجتبی رییسی، فعال دانشجویی عدالتخواه شیراز و فعال در زمینه مسائل شهری نیز به سخنرانی درباره تبعات و پیامدهای تجاری‌سازی شهرها می‌پردازد

 

 

منبع:فسایی