به گِل نشستن «بیمه توسعه» در سایه ضعف نظارتی «بیمه مرکزی»

قرعه اول به نام «بیمه توسعه» خورده است؛ بیمه ورشکسته توسعه که این روزها از پس تعهدات خود برنیامده و با محقق نشدن تعهدات بسیاری از بیمه گذاران خود را درگیر کرده است قرار است دارایی ها و تعهداتش بیمه ایران منتقل شود.

ضعف نظارت مداوم بیمه مرکزی بر شرکتهای بیمه این روزها دامان بیمه گذاران «بیمه توسعه» را گرفته است؛ از سودهای بی ضابطه تحت عنوان بیمه های عمر و بر هم زدن مکانیسم سیاستهای پولی و مالی گرفته تا ورود شرکتهیا بیمه به ساخت و سازهای سوداور عظیم در کلانشهرهایی همچون تهران در کنار بحثهایی نظیر اخذ پولهای کلان و حق بیمه هایی نظیر بیمه شخص ثالث [بخوانید:افزایش سوداگرانه نرخ بیمه شخص ثالث] مشخص بود که صنعت بیمه در آینده ای نزدیک دچار مشکلات عدیده ای خواهد شد.

قرعه اول به نام «بیمه توسعه» خورده است؛ بیمه ورشکسته توسعه که این روزها از پس تعهدات خود برنیامده و با محقق نشدن تعهدات بسیاری از بیمه گذاران خود را درگیر کرده است قرار است دارایی ها و تعهداتش بیمه ایران منتقل شود.

چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی برای حل مشکلات بیمه توسعه 2 راهکار انتقال کل اموال و تعهدات به بیمه ایران و استفاده از صندوق تامین خسارت های بدنی را ارائه داد.

محمدابراهیم امین عقیده دارد اگر قوه قضاییه به این نتیجه برسد که این شرکت ورشکست شده است کلیه خسارت های جانی بیمه توسعه به صندوق تامین خسارت های بدنی منتقل و این صندوق مکلف به پرداخت خسارت ها می شود.

بیمه توسعه به دلیل کافی نبودن دارایی ها و عدم توانایی رسیدگی به تعهدات خود به نیمه ورشکستگی رسیده است و این اتفاق علاوه بر خود بیمه توسعه متوجه بیمه گذار نیز می شود.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی عقیده دارد به دلیل طولانی بودن فرآیند اعلام ورشکستگی به نظر می رسد انتقال دارایی ها و تعهدات به بیمه ایران راه مناسب تری است.

علی جباری می گوید: بیمه توسعه ورشکسته نیست بلکه سرمایه گذاری نقدینگی، بیمه توسعه را از عمل به تعهدات و پرداخت ها باز داشته است در نیجه اثبات ورشکستی فرآیندی زمان بر بوده و تنها صندوق تامین خسارت های بدنی می تواند خسارت های شخص ثالث را در زمان اعلام ورشکستگی پرداخت نماید.در صورتی که بیمه توسعه با انتقال به بیمه ایران تمامی تعهداتش انجام میشود.

به همین سبب شورای عالی بیمه تصمیم جدی تری نسبت به انتقال بیمه توسعه به بیمه ایران دارد.

اما آیا بیمه ایران توانایی پرداخت این تعهدات و پرداخت ها دارد ؟

مهدی ریاحی فر عضو هیات مدیره بیمه ایران این نکته را متذکر شده که نقدینگی موجود در بیمه ایران جوابگوی تعهدات بیمه توسعه نمی باشد و فقط پاسخگوی تعهدات بیمه ای خودمان است.

او بر این باور است اموال و دارایی های بیمه توسعه به راحتی تبدیل به نقدینگی نمی شود اگر تعهد بیمه مرکزی در قبال این اموال باشد،ک شاید بتوانیم از پس تعهدات بیمه توسعه بر آییم.

بر اساس تصمیم شورای عالی بیمه تعهدات آتی بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل می شود.

در همین راستا مهدی ریاحی می گوید شرط بیمه ایران برای قبول این تعهدات،واریز حق بیمه ی بیمه نامه های اعتبار دار بیمه توسعه به بیمه ایران است.( واریز حق بیمه ی اعتبارداران بیمه توسعه به بیمه ایران است.)

اینچنین که به نظر می رسد بیمه ایران از پذیرش تعهدات بیمه نیمه ورشکسته توسعه راضی نیست هرچند تصمیم شورای عالی بیمه بعد از تصویب مجمع بیمه و تأیید هیئت دولت قابل‌اجرا است.

نکته نهایی اینکه بیمه گذاران تا چه زمانی باید منتظر تعهدات صورت نگرفته بانک مرکزی باشد؟آیا چوب کوتاهی نظارت بیمه مرکزی و مدیرانی که کوتاهی نموده و نقدینگی را از دست داد اند چه کسی می خورد؟