طرحهای دولت قبل دوباره توسط روحانی کلید خورد و افتتاح شد!

سوال اینجاست که افتتاح دوباره آزادراه قم – گرمسار و شروع عملیات اجرایی قطار سریع السیر تهران-اصفهان چگونه و با چه استدلالی در دستور کار سفر هیات دولت یازدهم قرار گرفته است و چگونه وزارت راه و شهرسازی آنرا در برنامه های آقای روحانی رییس جمهور قرار داده است؟

اگر سری به آرشیو سایت شرکت “ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور” به عنوان متولی اصلی پروژه های زیرساخت حمل و نقل ایران بزنید، می توانید طرحهای اجراشده، در حال اجرا و به بهره برداری رسیده شده را مرور کنید؛
به گزارش مسیرآنلاین در بین طرحهای افتتاح شده و در حال اجرا دو طرح اساسی که توسط دولت قبل عملیات اجرایی آن شروع شده را می توانید مشاهده کنید: « آزادراه قم – گرمسار» و «قطار سریع السیر تهران – اصفهان»
پروژه « آزادراه قم – گرمسار» در دولت قبل شروع و در اواخر دولت دهم توسط احمدی نژاد افتتاح شد.
«قطار سریع السیر تهران – اصفهان» نیز عملیات اجرایی آن از دولت قبل شکل گرفته بود.
حال سوال اینجاست که افتتاح دوباره آزادراه قم – گرمسار و شروع عملیات اجرایی قطار سریع السیر تهران-اصفهان چگونه و با چه استدلالی در دستور کار سفر هیات دولت یازدهم قرار گرفته است و چگونه وزارت راه و شهرسازی آنرا در برنامه های آقای روحانی رییس جمهور قرار داده است؟