اعتراض امروز معلمان از تبعیض ها وناعدالتی هاست/دانش آموزان ارزوی معلم شدن را ندارند

بیانیه مجمع عدالتخواه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
در حمایت از معلمان و دبیران آموزش و پرورش

بسمه تعالی

معلمان همان متولیان متصدیان فرهنگ جامعه هستند که بار عظیمی از فرهنگ وآموزش فرزندان این مملکت را به دوش میکشند.رهبر معظم انقلاب با درنظر گرفتن شان و جایگاه ویژه انان فرمودند:((اهمیت دادن به معلم,یک اصل مهم و درجه اول در نظام اسلامی است)).بر همگان روشن است معلمان در همه فراز ونشیب های انقلاب تحت فرمان رهبری معظم تا به امروز پای آرمانها و ارزش های انقلاب اسلامی ایستاده اند و در سخت ترین روزها عرصه میدان را خالی ننموده اند.معلمان همان زبان گویا انقلاب هستند که نه تنها انقلابی و انقلابی ساز بودند بلکه با تقدیم کردن شهید رجایی ها وتربیت هزاران دانش آموز همچون شهید فهمیده ها نقش با اهمیت خود را در میدان عمل انقلاب به خوبی ایفاء نموده اند.
باید در نظر داشت که اعتراض امروز معلمان از تبعیض ها وناعدالتی ها است.از محقق نشدن سند تحول آموزش و پرورش ,بی توجهی به حقوق معلمان ,مشکل پرداخت حقوق حق التدریس ها و…است .دغدغه اصلی معلمان احترام اجتماعی وبحث معیشت ومقوله هایی از این قبیل است.این روزها دیگر دانش آموزان ارزوی معلم شدن را ندارند.زیرا معلمی را با نداری و فقر عجین دیده اند.معلمان امدند تا صدایشان را به گوش مسولین برسانند .اما بسیار جای تعجب است که عده ای این فریاد را نشنیده اند.یا خود را به نشنیدن زده اند.
دانشجویان مجمع عدالتخواه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان ضمن اعلام حمایت از معلمان و فرهنگیان از دولت ومجلس محترم درخواست دارد هرچه سریع تر به مطالبات معلمان فرهیخته جامعه عمل بپوشاند.و با درنظر داشتن این موضوع که این اقدامات به هیچ وجه به هیچ گروه سیاسی و جریانی منسوب نمی باشد و عده ای میخواهند با دامن زدن به این بازی های سیاسی معلمان زحمتکش این مرز وبوم را نسبت به وظایف اصلی خود دلسرد کنندوبا توجه به اینکه برقراری عدالت ورفع ستم فلسفه وجودی نظام مقدس جمهوری اسلامی است گام های موثری را در جهت ارتقای وضعیت مالی معلمان بردارند.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

مجمع عدالتخواه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان