کنکاشی در توافق ژنو

مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان برنامه ای با عنوان کنکاش مذاکرات هسته ای را یرگزار کرد.
هدف از برگزاری این برنامه تببین مذاکرات و چگونگی روند آن، اعتلای تحلیل سیاسی دانشجویان عنوان شد.

به گزارش  عدالتخواهی /  مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان در هفته گذشته برنامه ای با عنوان کنکاش مذاکرات هسته ای را برگزار کرد که این تشکل

هدف از برگزاری این برنامه تببین مذاکرات و چگونگی روند آن، اعتلای تحلیل سیاسی دانشجویان عنوان نمود.

همچنین در همین راستا برگه هایی شامل  متن توافق نامه ژنو ، دیدگاه امام( ره)  ، آیا میدانید و … توزیع شد و همچنین تعددی از دانشجویان با تشکیل گعده هایی پیرامون این مذاکرات به گفتگو پرداختند.

در انتها دانشجویان با  پارچه نویسی و جملات کوتاه سعی در یاداشت نظرات خود پیرامون توافق ژنو کردند.

کنکاش down1111load downlo111111ad downlo11111111ad download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن منتشر شده به همراه نشریات را می توانید از لینک زیر دانلود بفرمایید.

کنکاش

کنکاش 2

کنکاش 3