شعار سال و شکل گیری جبهه 98 درصدی

اولین عملی که در تضاد با شعار امسال می باشد که درست دقایقی پس از اعلام شعار به وضوح میتوان دید، استفاده جناحی از شعار، برای یورش بردن به جناح مقابل است. یعنی استفاده از شعار برای حمله به شعار!شعاری که با تاکید بر همزبانی و همدلی اعلام شده، جناح ها ابزار قرار بدهند برای بر هم زدن فضای همدلی.

حسین شهبازی زاده ، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی

 

نکته ای پیرامون شعار سال 1394:

 

 رهبر معظم انقلاب اسلامی ، سال پیش رو را (دولت و ملت ، همدلی و همزبانی) نام گذاشتند ، تا در دوازده ماه آینده ، همه در این چهارچوب عمل نمایند. اما شرط مقدماتی برای عمل به این شعار ، این است که شعار درست فهمیده شود.

اولین عملی که در تضاد با شعار امسال میباشد که درست دقایقی پس از اعلام شعار به وضوح میتوان دید ، استفاده جناحی از شعار ، برای یورش بردن به جناح مقابل است. یعنی استفاده از شعار برای حمله به شعار! شعاری که با تاکید بر همزبانی و همدلی اعلام شده ، جناح ها ابزار قرار بدهند برای بر هم زدن فضای همدلی.

 

همدلی یک ضرورت اجتماعی :

 

 آن چه در رمزگشایی عملیاتی از شعار امسال کمک میکند، نگاه منظومه ای و جامع نگرانه به کلام رهبری است. ایشان پنجم شهریور ماه سال گذشته و در دیدار با اعضای دولت فرمودند: جناح بندی های سیاسی اشکال ندارد اما نباید جامعه را به دو قطب تبدیل کرد زیرا این کار موجب دل زدگی و خستگی مردم و شکننده شدن محیط جامعه میشود.

در فضای کنونی کشور ، خارج از همان دوقطبی اصیلی که امام روح الله تحت عنوان ِ مستضعفین و مستکبرین جبهه بندی نمودند دو قطبی های جدیدی تولید شده برای فرار از ، تبعات آن جناح بندی که امام به آن اشاره نمودند. دو قطبی های غیر اورجینالی که مردم را در مبارزه با ظلم متحد نمیکند ، امنیت ظالمان و مستکبران داخلی و خارجی را بر هم نمیزند، و تنها کارکردش این است که مردم را به دو یا چند قطعه تقسیم کند که به جان هم می افتند. و انرژی متراکم یک ملت که میتواند ( و باید ) تهدید اصلی برای مستکبران و ظالمان باشد و صرف آباد کردن کشور بشود در جایی که ضرورتی ندارد تخلیه بشود.

 

عده ای در فضایی به ظاهر حزب اللهی با رسانه ها و ارتباطات خاص و عده ای دیگر در مقابل ، با رسانه هایی غربی با ارتباطاتدیگری و شرایط متفاوت دیگری… شرایطی که اگر به همین منوال پیش برود ،هیچ بعید نیست ، فارسی زبانان ایرانی برای فهم یکدیگر مجبور به استخدام دوبلور و مترجم بشوند! شعار امسال را در همه ابعاد باید فهمید و تفسیر کرد اما به نظر میرسد از یک جهت ، شعار امسال نقشه یک عملیات بزرگ مردمی حکومتی برای در هم شکستن دو قطبی های غیر اصیل است که میان مردم دیوار حائل کشیده اند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به شکل گیری یک جبهه 98 درصدی برای انقلاب حس میشود. جبهه ای که از همدلی و همزمانی ریشه گرفته و ختم به حل مشکلات بزرگ و کسب توفیقات فراوان خواهد شد.

 امیدواریم این شعار در عمل تحقّق پیدا کند و هر دو کفّه‌ی این شعار، یعنی ملّت عزیزمان، ملّت بزرگمان، ملّت با همّت و با شجاعتمان، ملّت بصیر و دانایمان، و همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند. (رهبری عزیز ، یکم فروردین 1394)