سفیر آل سعود را اخراج کنید!

حضرتعالی مدیریت وزارتخانه استراتژیکی را بر عهده دارید که باید به همه مسئولیت های مهم آن رسیدگی نمایید.آن چه در منطقه میگذرد و آن چه در جهان رخ میدهد به قاعده نیاز به توجه جدی وزارت خانه تحت مدیریت شما دارد.

وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی؛ جناب دکتر ظریف
با عرض سلام و احترام؛
 آنچنان که مستحضرید ، منطقه شاهد حوادث مهم و تاریخی میباشد که برای چندمین بار پرده از حقایق مهمی بر میدارد.
حقایقی که پیش تر نیز ، تاریخ ِانقلاب ، ثبت کرده تا با عبرت گرفتن از آن ها ،رویکردها و رفتارهای منطقه ای و بین المللیمان را تنظیم نماییم.
دیری نگذشته است از آن روز که مزدوران آل سعود حجاج بیت الله الحرام را به خاک و خون کشیدند و حضرت روح الله پیام تاریخی خود را صادر فرمودند که :  : “حکومت سعودى مطمئن باشد که آمریکا لکه ننگى بر دامنش نهاده که تا قیام قیامت هم با آب زمزم و کوثر پاک نمى شود…))
اتفاق هولناکی که بر سر دو نوجوان ایرانی که با خانواده هایشان به امید زیارت حرم امن الهی به عربستان سفر کرده بودند آمد، داغ ِ جنایات رژیم منحوس آل سعود،در مراسام حج سال 1366 را در اذهان ما و قلوب ما زنده کرد.
البته با این تفاوت که اکنون، آل سعود به پشتوانه حمایت های آمریکایی، برای جنایات خود ، به  مرزهای عربستان بسنده نمیکند.
در حال حاضر مستضعفین یمن توسط مستکبرین و سرمایه دارهای عالم و عواملشان در منطقه و به ویژه آل سعود مورد هجوم وحشیانه قرار گرفته اند. کودکان و زنان و برادران مسلمان ما در یمن به دلیل زیاده خواهی مستکبران در منطقه به ناحق خونشان بر زمین ریخته می شود.
جناب وزیر !
متذکر میشویم که شما صرفا وزیر مذاکرات هسته ای نیستید! اگرچه بنابر شواهد در همان میدان نیز توفیق بزرگی کسب نکرده اید.
حضرتعالی مدیریت وزارتخانه استراتژیکی را بر عهده دارید که باید به همه مسئولیت های مهم آن رسیدگی نمایید.
آن چه در منطقه میگذرد و آن چه در جهان رخ میدهد به قاعده نیاز به توجه جدی وزارت خانه تحت مدیریت شما دارد.
جنبش عدالتخواه دانشجویی امیدوار است تا وزارت امور خارجه ، با اخراج سفیر عربستان به وظیفه انسانی اسلامی و انقلابی خویش عمل کند و انزجار خویش نسبت به اتفاقات اخیر را نشان دهد.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی