گزیده‌ای از نامه‌های نهج البلاغه

نهج البلاغه که مجموعه ای است از سخنان، نامه ها و حکمتهای حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در بردارنده مجموعه معارف برای خودسازی و جامعه سازی، عرفان و جهاد، دنیا و آخرت و میتواند در کنار قرآن بهترین دستور برای آنهایی باشد که در تلاشند تا اسلام را بدون پیرایه‌ها و زنگارهایی بفهمند که از سر جهل ها و تعصبها و دشمنیها در طول سالیان سال برخلاف منظومه حقیقی اسلام بر آن اضافه شده است.

“ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه  که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ما است.” این سخنان قسمتی از وصیتنامه الهی-سیاسی امام خمینی می‌باشد که در آن به نهج البلاغه میپردازند.

نهج البلاغه که مجموعه ای است از سخنان، نامه ها و حکمتهای حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در بردارنده مجموعه معارف برای خودسازی و جامعه سازی، عرفان و جهاد، دنیا و آخرت و میتواند در کنار قرآن بهترین دستور برای آنهایی باشد که در تلاشند تا اسلام را بدون پیرایه‌ها و زنگارهایی بفهمند که از سر جهل ها و تعصبها و دشمنیها در طول سالیان سال برخلاف منظومه حقیقی اسلام بر آن اضافه شده است.

از این رو  برای رجوع علاقه مندان به نهج البلاغه گزیده‌ای از نامه های حضرت علی(ع) را در یک جزوه گردآوری کرده تا این جزوه فتح بابی باشد برای آنها که تا کنون به این کتاب گرانقدر رجوع نکرده و قطره ای باشد از دریای شیرین معارف و دستورات زندگی مادی و معنوی و فردی و اجتماعی که در این کتاب شریف آمده است؛ به امید اینکه مطالعه کنندگان از این جزوه پا را فراتر گذاشته و خود را با این بالاترین راه نجات پس از قرآنن کریم متصل کنند

مناسب برای مطالعه در رایانه(قطع آ۵)

مناسب برای چاپ(فرمت کتابی)