حضرت آیت الله! لطفا متناسب با هاشمی جدید ، امام (ره) جدید تولید نکنید!

پس از رحلت امام (ره ) ، برخی جناح ها و قبائل مغرض سیاسی ، هر کدام به فراخور نیازها و منافعشان ،امام خمینی هایی را تولید کردند تا با وقاحت تمام با او کاسبی کنند. روح الله خمینی هایی که همه شان ، امام بودند اما در عین حال هیچ کدامشان امام (ره) نبودند! هر کدام بخشی از حضرت روح ا… را نشان میدادند اما بخش دیگری را حذف کرده بودند.

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

سلام علیکم

پس از رحلت امام (ره ) ، برخی جناح ها و قبائل مغرض سیاسی ،  هر کدام به فراخور نیازها و منافعشان ،امام خمینی هایی را تولید کردند تا با وقاحت تمام با او کاسبی کنند.

روح الله خمینی هایی که همه شان ، امام بودند اما در عین حال هیچ کدامشان امام (ره) نبودند!

هر کدام بخشی از حضرت روح ا… را نشان میدادند اما بخش دیگری را حذف کرده بودند.

انتظار طبیعی از شما این بود که با تعصب و غیرت فراوان ، جلوی این تحریف های ناصحیح ، که بر اساس منفعت طلبی های قبیله ای ، نومن ببعض و نکفر ببعض ، با امام راحل برخورد میکرد، را بگیرید ، نه این که در کمال تاسف ، خودتان نیز در این چرخه غلط قرار بگیرید.

خدا را شاکریم که حضرت امام ( ره )  ،  21 جلد نورانی از سخنان و نامه ها و اظهار نظرهایشان را در میان ِ امت به یادگار گذاشتند تا کسی نتواند امام  خمینی را که خودش تولید کرده به جای  ایشان به جامعه معرفی کند.

حاج آقا!

مگر از امام (ره ) همان 21 جلدی که در دسترس عموم قرار دارد ، چه مشکلی دارد که این قدر تلاش میکنید تا از پستوی خاطراتتان ، روایت هایی  استخراج نمایید که عموما در تایید شخص حضرتعالی است؟!

امام (ره)در فلان مکان ، و در گوش شما حرفی زده که هیچ کس جز  شما نشنیده است!

جالب این جاست که اخیرا و پس از فوت همسر امام (ره) ، از ایشان نیز  که دیگر در میان مردم نیستند  ، خاطره عجیبی نقل فرموده اید.

اخیرا در مراسم بزرگداشت همسر امام راحل فرموده اید:    آن سال واقعا راضی نبودم که برای ریاست جمهوری حاضر شوم، مقامات مختلفی می آمدند و سخنرانی های متعددی انجام می شد اما من زیر بار نمی رفتم، همسر امام (ره) صدایم کرد  و گفت امام این انقلاب را به شما سپرده است شما می خواهید آن را به چه کسی بسپارید؟ چه قدر کسانی که می خواهند بیایند را می شناسید؟ من از حرف خانم تکان خوردم و حاضر شدم که در انتخابات شرکت کنم . ”

چرا همان زمان که همسر بزرگوار امام در قید حیات بودند این مباحث را مطرح نکردند؟

چرا نگفتند تا،  آن  انقلابی را که بنا به ادعای مطروحه در خاطره شما ، امام دست شما سپرده بودند دست اغیار و ناکسان نیافتد ؟ چرا یک بار علنا به این نکات اشاره نفرمودند؟

اگر اشاره فرمودند و شما شنیدید چرا تا پس از فوت ایشان صبر نمودید؟ چرا همان زمان ، نظر ِ همسر امام را در پیشگاه عموم مطرح نکردید؟

جناب آقای هاشمی

اگر شما نسبت به ابتدای انقلاب ، تغییرات فراوانی داشته اید ، صحیح نیست اگر بخواهید متناسب با هاشمی جدید ، امام (ره) جدیدی نیز تولید بفرمایید.

به ضمیمه نامه ای که پیش روی شماست ، جلد بیست و یکم صحیفه امام روح الله را ،  جهت تجدید آشنایی با چهره واقعی امام محضر شریفتان ارسال میکنیم.

جنبش عدالتخواه دانشجویی ، امیدوار است ، جنابتان به جای پرداختن به این مباحث غیر ضروری ، و به جای آن که از لسان شریف درگذشتگان عزیز ، پیرامون خودتان خاطره بیابید ، در مورد آقازاده هایتان و آن چه در مقابل دیدگان ملت میکنند قاطعانه موضع بگیرید تا خاطره ای بشود شیرین در ذهن یک ملت!
به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی