ویژه نامه «قسط» با موضوع مذاکرات سوئیس+دانلود

  ویژه نامه “قسط” با موضوع مذاکرات سوئیس منتشر شد فایل این ویژه نامه جهت دانلود و تکثیر و توزیع در سطح دانشگاهها و نمازهای جمعه در اختیار مخاطبین سایت قرار گرفته است. از اینجا دانلود کنید.  

ghest

 

ویژه نامه “قسط” با موضوع مذاکرات سوئیس منتشر شد فایل این ویژه نامه جهت دانلود و تکثیر و توزیع در سطح دانشگاهها و نمازهای جمعه در اختیار مخاطبین سایت قرار گرفته است.

از اینجا دانلود کنید.