نشریه میزان+دانلود

دومین شماره نشریه «میزان» که به موضوعات سیاسی فرهنگی واجتماعی ومسائل صنفی دانشگاه می پردازد به همت مجمع دانشجویان عدالتخواه فسا منتشر شد

دریافت نشریه